Digivisio 2030 -hanke hakee viestintäpäällikköä sekä kolmea hankepäällikköä vastaamaan hankkeen ensimmäisistä työpaketeista

Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa ovat mukana kaikki korkeakoulut. Digivisio avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön, ja se on näköalapaikka korkeakoulusektorin digitalisaatioon ja tulevaisuuteen. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen.

Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistoon haetaan nyt

Viestintäpäällikköä vastaamaan hankkeen viestintäkanavien suunnittelusta ja rakentamisesta, viestinnästä hankkeen omissa kanavissa, korkeakouluille yhteisten viestintämateriaalien suunnittelusta ja tuotannosta ulkoisten kumppanien kanssa sekä viestintäyhteistyöstä sidosryhmien kanssa.

Hankepäällikköä vastamaan hankkeen Strategiset muutokset -työpaketista, jossa viedään eteenpäin pitkäjänteisesti korkeakoulusektorin toimijoihin vaikuttavia merkittäviä muutoksia sekä Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteiden edellyttämiä lainsäädännön muutoksia.

Hankepäällikköä vastaamaan hankkeen Digipedagogiikka -työpaketista, jossa luodaan korkeakoulujen kanssa yhdessä tarvittavat yhteiset toimintamallit ja työkalut digipedagogiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Hankepäällikköä vastaamaan hankkeen Arkkitehtuuri, tekniset ratkaisut ja tietoturva -työpaketista. Työpaketissa suunnitellaan Digivisio 2030 -kokonaisuuden tekninen arkkitehtuuri, määritellään rajapinnat sekä yhteentoimivuus kansallisiin ja tärkeimpiin korkeakoulukohtaisiin järjestelmiin sekä rakennetaan merkittäviä uusia kansallisia yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja digitaalisia palveluja.

Katso hakuilmoitukset kokonaisuudessaan ja lähetä hakemuksesi 3.12.2020 mennessä rekrytointisivuston kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry

https://digivisio2030.fi
www.csc.fi