Korkeakoulupedagogiikan sivusto

Digivision digipedagogisen työpaketin 4 tiekartalla on esitetty kansallisen korkeakoulupedagogisen tukisivuston toteuttaminen vuosien 2021-22 aikana.

Tausta:

Tunnistetaan, että useammalla taholla on aiemmin toteutettu laadukkaita pedagogisia tukisivun suuntaisia toteutuksia. Toteutuksien haasteena on niiden löydettävyys, saavutettavuus sekä hajanaisuus toisiinsa nähden. Useat sivustot ovat syntyneet hankkeiden tuotoksina. Hankkeiden päättyessä sivustojen ylläpitäminen ja kehittäminen on ollut haastavaa henkilö- ja talousresurssien puuttuessa.

Tavoite:

Digivisio 2030 -hankkeen yhtenä tavoitteena on rakentaa Kansallinen korkeakoulupedagoginen tukisivusto korkeakouluille. Tarkoituksena on, että korkeakoulupedagoginen tukisivusto kokoaisi yhteen pedagogisen ydinaineksen keskeisimmät sisällöt eri käyttäjäryhmille heidän tarpeet huomioiden.

Tukisivusto suunnitellaan ja toteutetaan korkeakouluyhteistyössä. Työ perustuu käyttäjäfoorumin selvitykseen sekä työpajoihin, joissa ideoidaan tukisivustoa, sen visiota ja tavoitteita,, sisältöalueita sekä sivuston ylläpitämistä tulevaisuudessa. Työpajoissa edistetään myös teknisen alustan, siinä hyödynnettävän tekoälyn sekä tukipalveluiden sisällöllistä kehittämistä.

Työn toteutuksen pääperiaatteet:

  • tehdä työtä korkeakoululähtöisesti
  • mahdollistaa kaikille halukkaille osallistuminen työhön, mm. työpajoihin, joissa työtä viedään sisällöllisesti eteenpäin
  • jakaa avointa ja ajantasaista tietoa työn etenemisestä ja toteutuksesta tukisivustolla
  • tehdä työtä aktiivisessa vuorovaikutuksessa eri osapuolien kanssa
  • kerätä palautetta työn edistämiseksi ja toimintojen kehittämiseksi
  • hyödyntää aiemmin tehtyä tutkimus- ja kehittämistyötä
  • laatia hallinnollinen malli sivuston ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tulevaisuudessa

Lisätietoja

Korkeakoulupedagogiikan sivustoa koskeviin työpajoihin ovat tervetulleita kaikki pedagogiikasta kiinnostuneet! Ilmoittaudu tästä työpajoihin

Lisätietoja:

Kansallisen korkeakoulupedagogiikan sivuston kehittämisen vastuuhenkilö Anna Levy (anna.levy@csc.fi)