Modulaarisuus ja opetussuunnitelmayhteistyö

Digivisio 2030 -hankesuunnitelmassa ja skenaariotyössä on tunnistettu, että oppijan hyöty Digivision tuottamista palveluista ja ratkaisuista edellyttää oppijan nykyistä joustavampaa liikkumista yli korkeakoulurajojen ja korkeakoulusektoreiden. Oppijan tulisi voida koostaa osaamistaan siten, että eri opintokokonaisuudet hyväksiluetaan riippumatta korkeakoulurajoista. Vuoden 2022 aikana tehtävässä digipedagogiikan visiotyössä tavoitteena on tuottaa yhteistä ymmärrystä ja määrittelyjä modulaarisuuden ja opetussuunnitelmayhteistyön laajemmalle kehittämiselle.

Työryhmä jatkaa työtä, jonka tavoitteena on edistää modulaarisuutta ja yhteistä opetussuunnitelmayhteistyötä korkeakoulujen kesken Tehtävänä on edistää korkeakoulujen yhteisen opintotarjonnan ja modulaarisuuden kehittämistä siten, että hankkeessa syntyy Digivision yhteisiä uusia opintokokonaisuuksia valittujen teemojen ympärille. Kehitettävien opintokokonaisuuksien tulee olla mahdollisuuksien mukaan skaalattavissa korkeakoulusta tai sisällöstä riippumatta. Työskentelyssä hyödynnetään lisäksi korkeakoulujen aiempia opetusyhteistyöhön ja opetussuunnitelmiin liittyviä kehittämistoimia ja hankkeita (mm. kärkihankkeita).

Lisätietoja

Työryhmä

Sirpa Tuomi, Jyväskylän yliopisto

Terhi Skaniakos, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Eeva Liikanen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Hanna Nurmi, Tampereen yliopisto

Anneli Ylitalo, Turun ammattikorkeakoulu

Petri Sjöblom, Turun yliopisto

Anna-Greta Nyström, Åbo Akademi

Lisätietoja: Satu Hakanurmi, Sakari Heikkilä, Sini Hakala, Tuula Heide, Digivisio 2030

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.