Opiskelukyvyn edistämisen toimenpiteet

Digivision teettämän Opiskelukyky, opiskelutaidot ja keskeyttämisen ehkäiseminen esiselvityksen pohjalta edistetään asiakokonaisuutta koulutuksien, kumppanuuksien, työpajojen, viestinnän ja muiden toimenpiteiden kautta. Selvitystyöhön on valittu kaksi asiantuntijaa edistämään asiakokonaisuutta. Asiantuntijoiden tehtävänä on toteuttaa esiselvityksessä tunnistettuja suosituksia oppijan opiskelukyvyn edistämiseksi ja oppijan kriittisten siirtymien havaitsemiseksi opintojen etenemisessä.

Digipedagogiikan työpaketissa tehdään tiivistä yhteistyötä eri asiakokonaisuuksia edistävien asiantuntijoiden välillä. Opiskelukykyä sivuavia kokonaisuuksia ovat mm. digipedagogiikan koulutukset, arvioinnin laadukkaat keinot, verkkototeutusten laatukriteeristö, tekoälypohjaiset ohjauksen järjestelmät, korkeakoulupedagogiikan yhteistyön kartoitus, verkkototeutusten pelisäännöt sekä kansainväliset vertaisarvioinnit. Työryhmien välinen yhteistyö voi tarkoittaa asiantuntijoiden välistä työskentelyä, yhteisten tapahtumien kuten työpajojen tai webinaarien järjestämistä korkeakouluissa ja muille kumppaneille, yhteisten materiaalien tai koulutusten tuottamista mm. kansallisen korkeakoulupedagogiikan sivustolle tai osaksi kansallisia koulutuksia.

Lisätietoja

Työryhmän jäsenet
Ville Nevalainen, Tampereen ammattikorkeakoulu
Leena Penttinen, Jyväskylän yliopisto

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.