Oppimisen arvioinnin laadukkaat keinot

Digivisio 2030 -hankkeessa oppijan hyöty on kehittämisen keskiössä. On tunnistettu tarve huomioida entistä heterogeenisemmät oppijajoukot, minkä tulee näkyä myös oppimisen arvioinnissa. Oppimisen arvioinnin tulee tapahtua pedagogisesti laadukkaasti ja siinä voidaan hyödyntää esimerkiksi tekoälyä käyttäviä vertais- ja itsearviointimenetelmiä.

Digivisiossa asiakokonaisuutta edistämään on valittu kaksi asiantuntijaa. Työpari kokoaa yhteen jo tehtyä tutkimus- ja kehittämistyötä oppijan oppimisen arvioinnin laadukkaissa keinoissa. Työn tavoitteena on laatia konkreettinen suunnitelma oppimisen arvioinnin laadukkaiden keinojen edistämiseksi kansallisesti.

Lisätietoja

Työryhmän jäsenet

Marja Jaronen, Tampereen ammattikorkeakoulu

Eila Pajarre, Tampereen yliopisto

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.