Pedagoginen käsikirjoitus, oppimismuotoilu ja ohjaus digiympäristöissä

Työryhmä suunnittelee koulutuksen aiheesta Pedagoginen käsikirjoittaminen, oppimismuotoilu​ ja oppijan ohjaus hyödyntäen tässä esiselvitystä opettajien ja tukihenkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä Opiskelukyky, opiskelutaidot ja keskeyttämisen ehkäiseminen -esiselvitystä. Koulutus sisältää elementtejä yksilölliseen oppimiseen, tiimioppimiseen ja kollegiaaliseen oppimiseen sekä innovatiiviseen kumppanuuteen. Oppiminen integroidaan erilaisiin uusiin työtehtäviin ja haasteisiin, projekteihin tai kehitysryhmiin ja koulutukseen tulee sekä aloittelijoille että edistyneille opettajille ja tukipalveluiden asiantuntijoille soveltuvia osia. Koulutus on saavutettava monikieliselle kohderyhmälle.

Koulutusta suunnittelevat korkeakoulut tekevät yhteistyötä muiden työryhmien kanssa osallistaen samalla korkeakouluja oppimismuotoilun periaatteita noudattaen. Koulutuksien suunnittelijat antavat toisilleen vertaispalautetta prosessin eri vaiheissa. Uudenlaiset avaukset kokeilukulttuurin hengessä ovat tervetulleita. Koulutuksen toteutuksessa ja ohjauksessa on suositeltavaa tehdä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa esimerkiksi perehdyttämällä ohjaajat kunkin korkeakoulun omasta henkilökunnasta (esim. digimentorit, pedalehtorit, opetuksen tukipalvelut tms.)

Lisätietoja

Työryhmä:
Satu Aksovaara, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Tuija Marstio, Laurea ammattikorkeakoulu
Mari Virtanen, Metropolia ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Satu Hakanurmi

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.