Tekoälypohjaiset oppijan ohjauksen järjestelmien parhaat ratkaisut ja eettiset ulottuvuudet

Digivisio 2030 -hankkeen digipedagogiikan kehittämisen keskiössä on oppijan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimispolun tukeminen. Oppijan polun tukemiseksi rakennetaan ohjauksen ja neuvontapalveluiden tukiratkaisuja, joissa hyödynnetään mm. tekoälyä. Tekoälyn tuella pyritään mm. tunnistamaan erilaisia oppijaryhmiä, jotka tarvitsevat erilaista ohjausta ja tukea koulutukseen hakeutumiseen, opintoihinsa ja opintojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Digivisio 2030 -hankkeessa tekoälypohjaisen ohjauksen edistämiseksi työskentelee kaksi asiantuntijaa. Työn tavoitteena on järjestää työpajasarja, jonka keskiössä on erityisesti tekoälyn hyödyntäminen oppijan neuvonnassa ja ohjauksessa. Tavoitteena on luoda katsaus korkeakoulukentällä käynnissä olevista koneoppimiseen liittyvistä neuvonnan ja ohjauksen tutkimus- ja kehittämishankkeista ja sen pohjalta käydä keskustelua keskeisimpien teemojen ympärillä (ml. eettiset ulottuvuudet) ja tarvittaessa luoda verkosto/yhteistyöfoorumi, joka mahdollistaa sen, että kehittämistyössä huomioidaan jatkossa paremmin myös neuvonta- ja ohjaustyön tiedon hyödyntämiseen liittyvät tarpeet.

Lisätietoja

Työryhmän jäsenet

Olli Hotakainen, Tampereen yliopisto

Jyri Kivinen, Lapin ammattikorkeakoulu

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.