Verkostot

Suomessa toimii kaksi korkeakoulupedagogiikan verkostoa: korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto (KouKe) ja Digipedaverkosto.

KouKe-verkosto

KouKe-verkosto on korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto. Verkosto on perustettu 2007 ja vuonna 2019 mukaan liittyivät ammattikorkeakoulujen kouluttajat ja kehittäjät. Verkoston jäseninä on 1-2 yhteyshenkilöä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista (Yhteyshenkilötilanne 2022: 14 yliopistosta ja 19 amkista edustus). ​

Verkoston tavoitteena on jakaa tutkimustietoa, käytäntöjä ja kokemuksia korkeakoulupedagogiikasta. Verkosto koordinoi valtakunnallisia vuosittain järjestettäviä Korkeakoulupedagogiikan päiviä (entiset Pedaforum-päivät). Lisäksi tavoitteena on vaikuttaa valtakunnallisesti korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen ja asemaan. ​

Lisätietoja

Verkostoon liittymisestä ja verkoston toiminnasta saa lisätietoa verkoston koordinaattoreilta: Merja Maikkola (merja.maikkola@oulu.fi) ja Hanna Alaniska (hanna.alaniska@oamk.fi) ja kopeyhteiso.fi.

Digipeda-verkosto

Digipeda-verkosto on perustettu vuoden 2017 Pedaforum-päivien yhteydessä (nimellä Digiopetusryhmä). Verkoston tehtävänä on hahmottaa isompaa kuvaa erilaisista opetusteknologian ja pedagogiikan yhteenliittymistä. Verkosto tekee myös monenlaista sidosryhmäyhteistyötä. Verkosto on tarkoitettu opetusteknologian ja digipedagogiikan asiantuntijoille.

Verkostoon voi liittyä mukaan. Verkostossa on mukana kaikista yliopistoista ja ammattikorkeakouluista 1–2 asiantuntijaa, yhteensä n. 60 henkeä.

Lisätietoja

Lisätietoja verkostosta antaa puheenjohtajisto 2022–2023: Olli Vesterinen / Diak (olli.vesterinen@diak.fi), Suvi Junes / TAU (suvi.junes@tuni.fi), Sanna Kivimäki / TAU (sanna.kivimaki@tuni.fi)