Yhteisten opintojen digipedagogiset pelisäännöt

Kaikkien korkeakoulujen yhteinen opintotarjotin tulee sisältämään tutkintojen osia, opintojaksoja ja pienempiä oppimisaihioita kuten yksittäisiä luentoja ja materiaaleja ja nk. mikrokredentiaaleja. Tarjottimen kaikkia sisältöjä yhdistäviä tekijöitä ovat pedagogisesti korkea laatu, käytettävyys ja saavutettavuus.

Työryhmä järjestää verkko-opetuksen laadun takaavista pelisäännöistä 3-5 työpajaa ja linjaa näiden pohjalta tarjottimen yhteisiä käytänteitä.

Työpajojen teemat tarkentuvat alkusyksystä ja ne voivat liittyä esim. pedagogiikkaan keskittyvään laadunhallintaan ja korkeakoulujen toimintamalleihin laadun edistämisessä. Keskeinen tavoite on taata koulutusten saavutettavuus, monikielisyys ja näihin liittyvät ratkaisut. Digipedagogiikan pelisääntöjä voi tarkastella opettajan, opiskelijan ja opintohallinnon näkökulmista. Työskentelyn lopputuotoksena syntyy digipedagogiikan pelisääntöjen linjaukset tai suositukset, joiden perusteella varmistetaan opintotarjottimen kautta yleiseen jakeluun tulevien koulutusten ja sisältöjen laadukkuus.

Digipedagogiikan pelisääntöjen laatiminen liittyy tiiviisti muihin Digivisio 2030 –hankkeen käynnissä oleviin osatoteutuksiin (mm. digipedagogiikan koulutukset, korkeakoulujen yhteistyön kartoitus, opiskelukyky esiselvityksen suositukset ja jatkotoimenpiteet, tekoälypohjaiset oppijan ohjauksen järjestelmät sekä korkeakoulujen opetussuunnitelmayhteistyön ja opintojen modulaarisuuden edistäminen).

Lisätietoja

Työryhmä:

Leena Paaso, Oulun yliopisto

Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätietoja: Satu Hakanurmi, Digivisio 2030

Työ valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.