Haemme hankepäälliköitä Digivisio 2030 -hanketoimistoon viemään eteenpäin yhtä vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa.

Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistoon haetaan nyt

Hankepäällikköä vastaamaan Konsortioyhteistyö ja rahoitus -työpaketista, jossa mm. tuetaan konsortion ohjaus- ja hallintamallin toimeenpanoa ja kehittämisestä sekä varmistetaan, että avoimuuden, laajan osallistamisen ja läpinäkyvyyden periaatteet toimivat hanketyössä.

Hankepäällikköä vastaamaan Kumppanuudet ja ekosysteemi -työpaketista, jossa rakennetaan yhteistyötä ja kumppanuuksia keskeisten yksityisen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa sekä kehitetään toimivaa ekosysteemimallia.

Hankepäällikköä vastaamaan Toiminnallinen muutos ja muutosjohtaminen -työpaketista, jossa määritellään yhteistä toiminnallista tulevaisuuden tahtotilaa ja tuetaan toiminnallisen muutoksen läpiviemistä ja muutosjohtamista korkeakouluissa.

Hankepäällikköä vastaamaan  Digipedagogiikka -työpaketista, jossa luodaan korkeakoulujen kanssa yhdessä tarvittavat yhteiset toimintamallit ja työkalut digipedagogiikan kehittämiseen ja toimeenpanoon.

Katso hakuilmoitukset kokonaisuudessaan ja lähetä hakemuksesi 3.3.2021 mennessä rekrytointisivuston kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry.