Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistoon haetaan nyt

Laatupäällikköä tai -asiantuntijaa kehittämään ja jalkauttamaan hanke- ja projektijohtamisen prosesseja sekä digitaalisen palvelukehityksen ja -tuotannon laatua

Neljää tuoteomistajaa vastaamaan korkeakoulujen yhteisten Digivisio 2030 – digitaalisten palvelujen kehittämistä

Projektipäällikköä vastamaan vastaamaan identiteetinhallinnan ratkaisujen kehittämisestä.

Koordinaattoria tai asiantuntijaa tukemaan Digivisio 2030 -hankkeen työpakettien toteuttamista.

Koordinaattoria tukemaan korkeakoulujen yhteisten digitaalisten palvelujen kehittämistyötä

Hae mukaan yhteen vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa!

Katso hakuilmoitukset kokonaisuudessaan ja lähetä hakemuksesi rekrytointisivuston kautta osoitteessa www.csc.fi/rekry.