KÄRKIHANKKEISTA ETEENPÄIN –digipedagogiikan hyvät käytänteet jakoon!

Digipedagogiikkaa eri tavoin tukevia tuotoksia syntyi monessa kärkihankkeessa. Digivisio 2030 digipedagogiikan kolmen teeman sarja nostaa esille ajankohtaisia asioita niin verkkototeutuksien suunnittelusta, opintojen saavutettavuudesta kuin avoimesta oppimisesta. 

Studioiden tavoitteena on levittää kärkihankkeiden digipedagogiikkaan liittyvää osaamista ja arvioida tuotoksia tulevaisuusorientaatiolla.

Tilaisuudet on tarkoitettu korkeakoulujen opettajille, pedagogiselle ja tekniselle tukihenkilöstölle ja muille aiheista kiinnostuneille. Kolmen teeman sarja toteutetaan suomen kielellä ja ne ovat maksuttomia osallistujille.

Tilaisuudet järjestetään etäyhteydellä Zoomissa. Liity mukaan tämän linkin kautta: https://cscfi.zoom.us/j/61564598550

  • Ma 29.11.2021 klo 12.00-13.30 Verkko-opetuksen suunnitteluun uusia käytänteitä
    Aiheina digipedagogiset laatukriteerit, digimateriaalien laadun arvioiminen ja oppimisanalytiikan työkalut opettajilla. Studiossa mm. Mari Varonen (eAMK), Hanna Hytönen (MEDigi) ja Hanna Teräs (APOA).
  • Pe 10.12.2021 klo 9.15-10.45 Kohti verkko-opintojen parempaa saavutettavuutta
    Aiheina opettajan eri tavat lisätä saavutettavuutta verkkoympäristöissä ja materiaaleissa sekä opetusta järjestävän yksikön saavutettavuutta edistävät toimintamallit. Studiossa mm. Merja Laamanen/Jyväskylän yliopisto (DigiCampus), Anna-Liisa Mattila/Oulun yliopisto, Paula Pietilä/Turun yliopisto, Viena Rainio/Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
  • Ma 10.1.2022 klo 14.00-15.30 Avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit opettajan työssä
    Aiheena avoin oppiminen osana opettajien arkea opetuksesta ja oppimateriaaleista yhteistyöprojekteihin. Näkökulmina opettajan työtä muuttavat avoin oppiminen ja avoimet oppimateriaalit niin tekemisen, käyttämisen kuin jakamisen näkökulmasta. Studiossa mm. Anni Wärri ja Leena Strauss (Jobitti), Laura Riuttanen (ClimateUniversity), Teppo Varttala (KIVAKO), Kaisa Saastamoinen (Lito) ja Anna Lindfors (aoe.fi -palvelu).

Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja:

satu.hakanurmi@utu.fi

tai

digivisio@csc.fi