Hanna Partio

Kontaktuppgifter
Hanna Partio

Koordinator

Arkitektur, tekniska lösningar och datasäkerhet
hanna.partio@csc.fi
+358 50 465 2458