Kaisa Anttila

Jag arbetar som kvalitetschef på Digivisios projektbyrå. Innan jag började på Digivisio arbetade jag internationellt inom områdena process, effektivitet och automatisering, lean och ständiga förbättringar. Jag har lett projekt och team i olika storlekar och varit ansvarig för att kunduppdrag har blivit framgångsrika. Jag har fått erfarenhet av olika branscher samt privata, offentliga och startup-företag.  

På många sätt står vi på gränsen till något nytt i Digivisio. Olika erfarenheter är en tillgång när vi bygger upp den miljö och de arbetssätt som skapar framtiden.

Som en lärande vill jag ständigt utvecklas, fördjupa mina kunskaper och ibland utmana mig själv att lära mig något helt nytt. Jag drömmer om att kombinera många olika intressen på ett funktionellt sätt. Näst skulle jag vilja lära mig mer om olika standarder och ramar för IT.

Kontaktuppgifter
Kaisa Anttila

Kvalitetschef

Administration och interna processer
kaisa.anttila@csc.fi
+358 50 472 5403