Minna Passi

Minna Passi har arbetat som expert i pilotgruppen sedan april 2023. Texten nedan kommer att uppdateras.

Jag arbetar som produktägare på Digivisios projektbyrå och ansvarar för utvecklingen av digitala vägledningstjänster. Jag deltar i utvecklingen av produktvisionen för vägledningstjänster och mina uppgifter omfattar att identifiera högskolornas behov, definiera och förvalta utvecklingsområden och vägleda produktutvecklingsteamets arbete. Jag är speciellt motiverad av att utveckla konkreta lösningar.

Jag anser att den person som använder lösningen ska stå i centrum för utvecklingsarbetet. Användarorientering är också ett viktigt tema i vårt Digivisio-projekt. Jag har fått min förståelse för högre utbildning från mitt tidigare arbete som produktägare vid Helsingfors universitet, där jag arbetade med elektroniskt vägledningsmaterial för studerande och lärare. Jag har också arbetat med frågor som rör ansökningsprocessen för internationella studerande i konsortiet University Admissions Finland.

Vi skapar framtiden för lärande tillsammans. Jag ser ivrigt fram emot att samarbeta med högskolorna.

Kontaktuppgifter
Minna Passi

Expert

Pilotering
minna.passi@csc.fi
+358 50 5713378