Siiri Nousiainen

Jag arbetar på Digivisios projektbyrå som kommunikationsspecialist och mitt ansvarsområde är bland annat att redigera nyhetsbrev om projektet, uppdatera webbplatsen, underhålla kanaler för sociala medier och utforma kommunikationsinnehåll. Jag tycker att det mest givande i Digivisio-arbetet är samarbetet med högskolorna.

När jag arbetar med kommunikation försöker jag tänka på dess inverkan och dess förmåga att åstadkomma sociala förändringar, vilket jag också tycker är mycket viktigt i vårt Digivisio-projekt. Innan jag började på Digivisio var jag ansvarig för både strategisk kommunikationsplanering och praktiskt genomförande på Finlands studentkårers förbund. Min erfarenhet hjälper mig också att se projektkommunikation som en helhet, från strategisk planering till publicering av innehåll i sociala medier. 

Jag tror att det i framtiden kommer att vara en del av allas vardag att lära sig nya saker och förbättra sina färdigheter. Och det bästa av allt är att högskolorna leder vägen för att förverkliga framtidens lärande med Digivisio 2030! Just nu drömmer jag om att komplettera min egen kompetens med en utbildning i grafisk design.

Kontaktuppgifter
Siiri Nousiainen

Kommunikationsexpert

Kommunikation och delaktighet
siiri.nousiainen@csc.fi
+358 50 5932069