Tero Aalto

Jag är språkteknolog och expert på språkliga frågor. Rättspråkighet, världens språk och en klar och koncis stil ligger nära mitt hjärta. Jag började som administratör för Språkbanken på CSC år 2008. Under årens lopp har jag också arbetat med IT-standardisering, internationella projekt och kommunikation.

Jag började i Digivisio som samordnare och för närvarande arbetar jag främst med arkitektur och produktutveckling. Därtill stöder jag kommunikation i språkliga termer. Min bakgrund gör det naturligt för mig att upprätthålla nära kontakter med resten av CSC och se till att vi inte blir alltför isolerade från resten av organisationen. Den tvärgående kommunikationen inom projektet står också högt på min prioriteringslista.

Kontaktuppgifter
Tero Aalto

Koordinator

Administration och interna processer
tero.aalto@csc.fi
+358 50 3819032