Järjestämme kolme samansisältöistä työpajaa teemalla Viisi näkökulmaa Suomen korkeakouluopiskelijoihin. Tervetuloa mukaan!

Digivision kohderyhmä on poikkeuksellisen laaja. Se kattaa kaikkien Suomen korkeakoulujen kaikki opintoalat, tutkinto- ja avoimen opiskelijat, suoraan toiselta asteelta valmistuneet ja keski-ikäisenä alaa vaihtavat.

Koska Digivisiossa halutaan palvella kaikkia näitä kohderyhmiä, olemme muodostaneet viitekehyksen opiskelijoiden tarpeiden ja kontekstien hahmottamiseen. Tämä työ toimii käyttäjäymmärryksen selkärankana.

Työpajoissa:

  • Tarjoamme näkökulman suomalaisiin korkeakouluopiskelijoihin, kun heitä tarkastellaan yli korkeakoulurajojen.

  • Esittelemme käyttäjäkeskeisen viitekehyksen, jonka kautta korkeakouluopiskelijoiden tarpeita voidaan jäsentää.

  • Luomme empatiaa käyttäjäryhmiin todellisten opiskelijatarinoiden kautta.

  • Rakennamme yhteistä kieltä ja ajattelumallia opiskelijakeskeiseen kehitystyöhön.

Työpajojen ajankohdat (kaikissa sama sisältö):

  • 30.11. klo 9.00-11.00
  • 2.12. klo 13.00-15.00
  • 8.12. klo 9.00-11.00

Työpajat järjestetään etäyhteydellä Zoomissa ja ne ovat kaikille avoimia, maksuttomia tilaisuuksia. Liity mukaan tämän linkin kautta: https://cscfi.zoom.us/j/64714139603 

Päivän avaa Digivisio 2030 -projektista Jonna Piiroinen ja työn esittelevät Lauri Lukka ja Topias Tuomisto Solitalta.

Tervetuloa mukaan!