Minna Passi

Minna Passi on työskennellyt asiantuntijana pilottitiimissä huhtikuusta 2023 saakka. Alla olevaa tekstiä päivitetään.

Työskentelen Digivision hanketoimistossa tuoteomistajana ja vastuullani on digitaalisten ohjauspalveluiden kehittäminen. Olen mukana kehittämässä ohjauspalveluiden tuotevisiota ja tehtäviini kuuluu mm. korkeakoulujen tarpeiden selvittäminen, kehityskohteiden määrittely ja hallinnointi sekä tuotekehitystiimin työn ohjaaminen. Minua motivoi erityisesti konkreettisten ratkaisuiden kehittäminen.

Kehittämistyön keskiössä tulee mielestäni olla ratkaisua käyttävä henkilö. Käyttäjälähtöisyys on tärkeä teema myös Digivisio-hankkeessamme. Korkeakouluymmärrystä minulle on karttunut työskennellessäni aiemmin tuoteomistajana Helsingin yliopistossa opiskelijoille ja opettajille suunnattujen sähköisten ohjeaineistojen parissa. Olen työskennellyt myös kansainvälisten opiskelijoiden hakuprosessiin liittyvien asioiden kanssa University Admissions Finland -konsortiossa.

Oppimisen tulevaisuus tehdään yhdessä. Odotan innolla yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Yhteystiedot
Minna Passi

Asiantuntija

Pilotointi ja yhteiskehittäminen
minna.passi@csc.fi
+358 50 5713378