Siiri Nousiainen

Työskentelen Digivision hanketoimistossa viestintäasiantuntijana ja vastuullani on esimerkiksi hankkeen uutiskirjeiden toimittaminen, nettisivujen päivittäminen, sosiaalisen median kanavien ylläpito ja viestinnän sisältöjen suunnittelu. Antoisinta Digivisio-työssä on mielestäni yhteistyö korkeakoulujen kanssa.

Viestinnän tekemisessä pyrin ajattelemaan sen vaikuttavuutta ja voimaa saada aikaan yhteiskunnallista muutosta, mikä on mielestäni ehdottoman tärkeää myös Digivisio-hankkeessamme. Ennen Digivisioon tuloani olin Suomen ylioppilaskuntien liitossa vastuussa sekä strategisesta viestinnän suunnittelusta että käytännön toteutuksesta. Kokemukseni auttaa minua hahmottamaan myös hankeviestintää kokonaisuutena sen strategisesta suunnittelusta aina somesisältöjen julkaisuun asti. 

Uskon, että tulevaisuudessa uuden oppiminen ja oman osaamisen täydentäminen on osa kaikkien arkea. Ja mikä parasta, korkeakoulut tekevät etunenässä oppimisen tulevaisuutta todeksi Digivisio 2030 -hankkeessa! Juuri nyt haaveilen oman osaamiseni täydentämisestä graafisen suunnittelun koulutuksella.

Yhteystiedot
Siiri Nousiainen

Viestintäasiantuntija

Viestintä ja osallistaminen
siiri.nousiainen@csc.fi
+358 50 5932069