Tiina Maltusch

Työskentelen Digivision hanketoimistossa projektipäällikkönä ja vastuullani on käyttäjäkeskeinen identiteetin ja pääsynhallinnan projekti, tuttavallisemmin IdM-projekti. Yhteistyötä pääsen tässä projektissa tekemään sekä korkeakoulujen että muiden sidosryhmien kuten mm. opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen ja Digi- ja väestötietoviraston kanssa.

Ennen Digivisioon tuloani olen ollut sekä yksityisellä puolella (mm. ohjelmistojen toimittajien) että julkisella puolella töissä. Osaamista on kertynyt isompien ja pienempien IT-järjestelmien kehittämisestä, käyttöönottamisesta ja kouluttamisesta asiantuntijan, konsultin tai projektipäällikön roolissa. Tavoitteena näissä projekteissa on ollut toteuttaa loppukäyttäjälle käyttäjäystävällinen palvelu.

Osaamistani olen kehittänyt suorittamalla kaksi tutkintoa ja olen lisäksi osallistunut oman vastuualueen koulutuksiin. Oppiminen ja osaamisen kehittäminen ovat keskeinen teema Digivision jatkuvassa oppimisessa.

Yhteystiedot
Tiina Maltusch

Projektipäällikkö

Identiteetin hallinta
tiina.maltusch@csc.fi
+358 50 473 1558