Digivisio 2030 -hanke Eduuni-wikissä

Eduuni-wiki on yhteistyöskentelyn alusta, missä hanketoimisto, korkeakoulut, palveluntarjoajat ja muut kumppanit työstävät Digivisiota yhdessä. 

Digivisio 2030 -hankkeen etenemistä ja tilannekuvaa voit seurata myös Eduuni-alustalla.

Hankkeen perustiedot ovat kaikkien nähtävillä ilman erillistä kirjautumista. Löydät Eduuni-wikistä muun muassa hankkeen kuukausikatsaukset ja tapahtumakalenterin. Osa sivuista on rajattuja luku- tai muokkausoikeuksiltaan.

Yhteistyöskentelyä varten suosittelemme hankkeen parissa toimivia ja sitä aktiivisesti seuraavia luomaan Eduuni-ID-tunnuksen, joka mahdollistaa kirjautumisen alustalle. Lue lisää Eduuni-wikiin kirjautumisesta ja Eduuni-ID-tunnuksesta.

Lisätietoja

Ota yhteyttä hanketoimistoon

digivisio@csc.fi