Perustietoa Digivisio 2030 -hankkeesta

Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaamme. Suomen 37 korkeakoulua ovat allekirjoittaneet hankkeen osallistumissopimuksen ja hanketoimisto on perustettu vuonna 2020.

Digivisio mahdollistaa, että oppija voi oppia joustavammin ja sitä kautta kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin. ​

Digivisio vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana ja kansainvälisesti arvostetun opiskelukokemuksen mahdollistajana. ​

Digivisiolla taataan, että korkeakoulutuksen taso nousee ja suomalaisten työllistyminen paranee – niin Suomessa kuin kansainvälisellä tasolla. ​

Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteena on muodostaa vuoteen 2030 mennessä:

Digivisio 2030 hankesuunnitelma on hyväksytty korkeakoulujen yhteisessä yleiskokouksessa syksyllä 2021. Tutustu hankesuunnitelmaan ja hankkeen tiekarttaan, joka ulottuu vuoteen 2024 asti. Lataa tiedostot alta.

Hanke perustuu tasa-arvoiselle ja avoimelle päätöksenteolle

Digivisio 2030 -hankkeen ohjaus- ja päätöksentekomallit on rakennettu läpinäkyvyyden ja avoimuuden periaatteiden mukaisesti.

Yleiskokous, joka koostuu kaikista korkeakoulujen edustajista, on hankkeen ylin päätöksentekijä.

Ohjausryhmä ohjaa hankkeen operatiivista toimintaa yleiskokouksen linjausten mukaisesti. Korkeakoulut ovat valinneet keskuudestaan edustajat hankkeen ohjausryhmään.

Hanketoimisto vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Käytännön kehitystyötä ohjaavat korkeakoulujen eli yleiskokouksen ja ohjausryhmän kanssa vahvistetut tavoitteet ja tiekartat.

Johtoryhmät toimivat hankkeen sisäisten projektien operatiivisena tukena projektisuunnitelman puitteissa. Ohjausryhmä nimeää johtoryhmät. 

Tutustu hankkeen organisoitumis- ja hallintamalliin:

Seuraa hankkeen etenemistä

Digivisio2030.fi -verkkosivuille on koottu kaikki perustieto Digivisiosta ja sen etenemisestä. Hankkeessa pyritään osallistavaan ja avoimeen työhön ja se mm. järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja työpajoja, joiden ajankohdista ja sisällöistä kerrotaan verkkosivuilla. Lisäksi Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen) löytyy erityisesti hankkeen tilannekuvaan ja palveluiden kehittämiseen liittyen lisämateriaaleja.

Tilaa hankkeen uutiskirje verkkosivuiltamme ja seuraa hanketta sosiaalisessa mediassa:

Lisätietoja

Kaikissa hanketta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä hanketoimistoon

digivisio@csc.fi