Laatukriteerit

Opin.fi-palvelua kehitetään erityisesti jatkuvan oppijan tarpeisiin, jolloin oppimisen joustavuus, ja mahdollisuudet valita omaan tarpeeseen sopivia koulutussisältöjä korostuvat. Tavoite on, että jokainen meistä voi tuoda uuden oppimisen ja osaamisen kehittämisen osaksi arkea. Digipedagogiikan laatukriteerit ovat työkalu, joka tukee korkeakouluja laadukkaan koulutussisällön tuottamista jatkuville oppijoille.

Opin.fi-palvelun digipedagogiikan laatukriteerit

Tutkimusperustaisuus
Koulutussisällöt perustuvat tutkittuun, luotettavaan
tietoon.

Modulaarisuus
Oppija voi löytää ja valita joustavasti omaan tilanteeseen ja tarpeeseen sopivia sisältöjä.

Monimuotoisuus
Koulutussisällöissä otetaan huomioon oppijoiden erilaiset taustat ja elämäntilanteet.

Saavutettavuus
Edistetään avointa oppimista ja varmistetaan, että saavutettavuusvaatimukset toteutuvat.

Käytettävyys
Korkeakoulujen oppimisalustat ovat johdonmukaisia ja korkeakoulun tasolla suositaan yhtenäisiä rakenteita.

    Tutustu digipedagogiikan laatukriteereihin tarkemmin:

    Miten laatukriteereitä voi hyödyntää?

    Laatukriteerit ovat ohjenuora laadukkaan koulutussisällön tuottamiseen, oli kyseessä sitten informaali, non-formaali tai formaali koulutus. Avuksi laatukriteereiden käytäntöön viemiseen on luotu työkirja, joka tarjoaa ideoita ja käytännön vinkkejä digipedagogiikan kehittämiseen.

    Tutustu Digipedagogiikan laatukriteerit -työkirjaan: