Tietosuojaseloste

Tämä on Digivisio 2030 -hankkeen verkkosivujen (digivisio2030.fi) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 27.4.2022.

Tämä tietosuojaseloste koskee www.digivisio2030.fi verkkopalvelujen käyttöä.

1. Rekisterinpitäjät

Digivisio 2030-hankkeen osapuolet yhdessä (suomalaiset korkeakoulut).

2. Yhteystaho

Suomalaisten korkeakoulujen toimeksiannosta CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (”CSC”), Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimisto (digivisio@csc.fi).

3. Rekisterin nimi

Digivisio 2030 -hankkeen (myöh. Digivisio) julkisten verkkosivujen (digivisio2030.fi) henkilörekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Digivisio kerää henkilötietoja julkisten verkkosivujensa (digivisio2030.fi) käyttäjistä. Digivisio on sitoutunut noudattamaan henkilötietojen käsittelyssä tietosuojalainsäädännön vaatimuksia. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Digivision sivustojen tekninen ylläpito ja kehitys sekä sivustojen sisällön viestinnän ja markkinoinnin ylläpito, analysointi ja kehitys.

Digivision julkisten verkkosivujen henkilörekisterissä olevien henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen.

Kävijän vieraillessa Digivision julkisilla verkkosivuilla ilmoituskuvake/valintaikkuna tulee näkyviin, joka edellyttää kävijän suostumusta evästeiden keräämiseen. Jos kävijä ei anna suostumustaan, hänen tietokonettaan tai muuta internet-yhteydellä toimivaa laitettaan ei seurata.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Digivision julkisilla verkkosivuilla kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta verkkosivuvierailija on siirtynyt digivisio2030.fi -osoitteeseen, mitä www-sivuja kävijä on selannut ja milloin, mitä selainta hän käytti, mikä on verkkovierailijan näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on vierailijan tietokoneen IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähetetyt tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

digivisio2030.fi-sivuston käyttäjätilastointiin ja analytiikkaan käytetään Matomo-sovellusta: https://matomo.org

Keräämme Matomon avulla digivisio2030.fi-verkkosivuston käytöstä anonymisoitua tietoa seuraavista asioista:

  • Kokonaiskäyttöaste tunti-, päivä-, viikko- ja kuukausitasolla
  • Millä laitetyypeillä verkkosivua käytetään (esimerkiksi mobiili- vai pöytälaitteet)
  • Millä näytön resoluutiolla verkkosivua käytetään
  • Millä verkkoselaimilla verkkosivua käytetään (Chrome, Firefox, Edge, Safari, yms.)
  • Verkkosivujen yksittäisten sivujen käytön lukumäärät
  • Missä määrin verkkosivulle saavutaan suoraan tai hakukoneen hakutulosten kautta
  • Kuinka pitkään verkkosivulla vieraillaan

Analytiikkatietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Lain sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) mukaisesti tällä sivustolla käytettäviä evästetietoja käytetään siten, ettei palvelun käyttäjän yksityisyydensuojaa loukata. Evästetunnistusta ei käytetä sivuston kävijän yhdistämiseksi henkilö- tai yhteystietoihin. Evästeitä ei käytetä kävijän päätelaitteen tietojen tarkasteluun tai kopiointiin. Evästeiden keräämät tiedot toimitetaan ilman henkilötietoja, jotta pystymme seuraamaan sivustomme käytön trendejä.

Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden käytön selaimensa asetuksissa, mutta toimenpide voi aiheuttaa sivujen toimimattomuutta. Tarkemmat ohjeet evästeiden poistamisesta löydät selaimesi ohjeista.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröityjen nimenomaista suostumusta.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

8. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

9. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Lisätietoja

Tietosuojaan liittyvissä asioissa olethan yhteydessä hanketoimistoon:

digivisio@csc.fi