Oppimisen tulevaisuus

Millaista on oppiminen vuonna 2030? Digivision tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa.

Miltä näyttää oppiminen vuonna 2030?

Maailma muuttuu yhä nopeammin. Ihmisten odotukset ja tavat toimia muuttuvat hurjalla vauhdilla.

Kilpailu osaajista kovenee. Työelämässä uusien taitojen omaksumisen tarve on jatkuvaa. Oppiminen ja osaaminen saavat muotoja, joita emme osaa vielä edes kuvitella.

Tiedämme, että tulevaisuus ei rakennu vain nykypäivän ongelmia ratkomalla tai seuraamalla sivusta, kun muut viitoittavat tien.

Tulevaisuus on uskallettava tehdä itse.

Digivision tavoitteena on, että vuonna 2030 jatkuva oppiminen ja osaamisen täydentäminen ovat luonteva osa yhteiskuntaa.

Katso video:

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Maailman parasta digipedagogiikkaa

Millaista korkeakoulu- ja digipedagogiikkaa tulevaisuuden oppiminen edellyttää? 

Pedagogiikka elää ja kehittyy jatkuvasti, ja siksi sen johdonmukaiseksi kehittämiseksi tarvitaan yhteisesti jaettu visio antamaan viitekehyksen Digivision kontekstissa tehtävälle yhteistyölle.  

Maailman paras digipedagogiikka on merkityksellistä ja toimivaa, sillä se  

  • elää ajassa,  
  • rakentuu arjessa ja  
  • palvelee erilaisten oppijoiden tarpeita.  

Oppijoiden näkökulmasta laadukas pedagogiikka elää maailman muutosten mukana ja se poistaa esteitä oppimisen polulta.  

Tulevaisuudessa digipedagogiikka nähdään saumattomana osana korkeakoulupedagogiikkaa ja opettajille tarjotaan nykyistä laajempaa tukea arkeen.  

Maailman paras pedagogiikka kehittyy pedagogisten asiantuntijoiden kohtaamisissa, eli korkeakoulupedagogiikkaa kehitetään korkeakoulujen ja asiantuntijoiden yhteistyössä.   

Katso video:  

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Oppimisen ekosystee­missä kiertävät data, koulutus ja osaaminen

Digivision tavoitteena on luoda kansainvälisesti arvostettu oppimisen ekosysteemi, joka ensivaiheessa perustuu Digivision digitaalisille palveluille, korkeakoulujen yhteiselle opintotarjonnalle sekä vuorovaikutukselle yhteiskunnan kanssa. Ekosysteemissä kiertävät data, koulutus ja osaaminen.

Ekosysteemin digitaalisten palveluiden kautta elinikäinen oppija voi joustavasti ja jatkuvasti suorittaa omiin yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivia opintoja yli korkeakoulurajojen sekä kehittää osaamistaan avoimen kurssitarjonnan avulla.

Oppijan dataa hyödynnetään yli korkeakoulurajojen, mutta oppijalla säilyy päätäntävalta siitä, miten hänen tietojaan jaetaan.

Tavoitteenamme on varmistaa pitkäjänteinen kehitys ja luoda edellytykset myös tulevaisuuden palvelukehitykselle. Ratkaisuja rakennetaan avoimesti siten, että ne integroituvat muihin jo olemassa oleviin palveluihin ja rajapintoihin.

Lisätietoja

Kaikissa hanketta koskevissa kysymyksissä ota yhteyttä hanketoimistoon

digivisio@csc.fi