Mikä on digivisio?

Digivisio on kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteinen hanke, joka avaa oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön. Pitkäjänteinen digivisiotyö tukee oppijoiden oppimista läpi elämän sekä mahdollistaa pedagogiikan kehittymisen ja korkeakoulujen uudistumisen. Vuonna 2030 Suomessa on avoin ja tunnustettu oppimisen ekosysteemi, joka hyödyttää myös laajasti niin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa kuin työelämääkin.

Digivisio 2030

Ajankohtaista

Digivisio 2030 -hankkeen webinaari 4.12.2020

Tervetuloa mukaan mukaan vuoden viimeiseen Digivisio 2030 -webinaariin perjantaina 4.12. klo 9.00–10.00.  Joulukuun webinaarissa kuullaan Digivisio 2030 -hankkeen ajankohtaisimmat asiat ja keskustellaan muun muassa yhteistyöstä […]

Avoimet työpaikat Digivisio 2030 -hankkeen hanketoimistossa

Digivisio 2030 -hanke hakee viestintäpäällikköä sekä kolmea hankepäällikköä vastaamaan hankkeen ensimmäisistä työpaketeista Digivisio 2030 on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä digitalisaatiohankkeista oppimisen ja koulutuksen toimialalla Suomessa. Hankkeessa […]

Katso kaikki ajankohtaiset artikkelit »

Ohjausryhmä

Usein kysytyt kysymykset

Digivisio 2030 on kunnianhimoinen ja ajallisesti pitkä hanke. Sen rahoitus koostuu useamman rahoituslähteen käyttämisestä tavoitteen saavuttamiseen.

Hanke jätti 15.9.20 hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustushakuun ”Kohti parempaa oppimista, osaamista ja digitaalista edelläkävijyyttä: Korkeakoulutuksen digitaalinen palveluympäristö ja sitä tukevan korkeakoulupedagogisen ja ohjausosaamisen kehittäminen”. Tässä haussa voidaan myöntää erityisavustuksena enintään 20 miljoonaa euroa tavoitteen mukaiseen toimintaan.

Tätä erillisrahoitusta on haettu Digivisio 2030 -hankkeen vaiheiden 1 ja 2 toteuttamiseen vuosina 2021–2024 ja se kohdentuisi erityisesti:
– hankkeen käynnistämiseen
– digitaalisen palveluympäristön toteuttamiseen
– yhteiseen ja jaettuun tietoon perustuvan pedagogiikan, ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin  kehittämiseen
– korkeakoulujen  digitaalisen  transformaation  edistämiseen.

Erillisrahoituksen lisäksi OKM:n korkeakouluille myöntämästä rahoituksesta kohdennetaan ajanjaksolla 2021-2024 ohjelmarahoitusta digitaaliseen palveluympäristön kehittämiseen vastuukorkeakouluille haettavaksi. Digivisio 2030 -hankkeen vaiheen 3, joka toteutetaan  vuosina  2025–2030, rahoituksesta päätetään myöhemmin.

Tutustu rahoitushakemukseen tarkemmin:

Digivisio 2030 -hankkeen yleiskuvaus ja rahoitushakemus

Digivisio2030.fi -verkkosivuille on koottu kaikki perustieto Digivisiosta ja sen etenemisestä. Hankkeessa pyritään osallistavaan ja avoimeen työhön ja se mm. järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja työpajoja, joiden ajankohdista ja sisällöistä kerrotaan verkkosivuilla.

Digivision kannalta on keskeistä saada parhaat voimat toteuttamaan hanketta. Hanke tulee toimimaan virtualiorganisaation tavoin ja hyödyntämään laajasti korkeakoulujen osaamista sekä jo olemassa olevia asinatuntijaverkostoja.

Alustavien suunnitelmien mukaan hankekokonaisuus tullaan jakamaan työpaketteihin, jotka jakavat kokonaisuutta helpommin hallittaviin osakokonaisuuksiin ja erillisiin projektikokonaisuuksiin. Työpaketteihin tullaan yksittäisten henkilöiden lisäksi kiinnittämään erilaisia asiantuntijaryhmiä.

Hanketoimiston resursointi kokonaisuudessaan sekä rekrytoinnin hanketoimistoon alkavat heti organisoitumisen alkuvaiheessa. Rekrytoinneista tiedotetaan Digivisio 2030 -hankkeen verkkosivuilla.

Kehittämishankkeissa tehtyä työtä hyödynnetään Digivisio 2030 -hankkeen valmistelussa ja tiekarttoja suunnitellessa. Hankkeen puitteissa tullaan arvioimaan, miten aiemmissa kehittämishankkeissa syntyneitä tuotoksia voidaan hyödyntää ja mahdollisesti jatkokehittää.

Loppuvuodesta 2020 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) toimeksiannosta tuotetaan kehittämishankkeille kysely, jolla kartoitetaan hankkeissa syntyneitä tuotoksia ja suunnitelmia niiden ylläpidosta hankekauden jälkeen. Digivisio 2030 -hanke tulee saamaan kyselyn tulokset käyttöönsä ja hyödyntää näitä hankkeen suunnittelussa sekä tulee tarpeen mukaan käymään keskusteluja hankkeiden kanssa.

Katso kaikki UKK:t »