Uudet palvelut

Digivisio 2030 -hankkeessa kehitetään uusia palveluja tukemaan muutosta kohti oppimisen tulevaisuutta. Palveluja kehitetään yhdessä korkeakoulujen ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa.

Digivision ensimmäinen toteutus on työnimeltään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin. Uuden digipalvelun tavoitteena on yhdistää suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti, yhteen paikkaan.

Uudessa palvelussa oppija voi:

 • tarkastella ja vertailla korkeakoulujen tutkintoon johtamattoman koulutuksen koulutustarjontaa
 • löytää elämäntilanteeseensa, aikatauluihinsa ja osaamistarpeeseensa vastaavaa koulutustarjontaa
 • valita jatkuvan oppimisen kumppaniksi suomalaisen korkeakoulun, jonka tarjontaa pitää korkeassa arvossa ja jonka laatuun luottaa

Korkeakouluille uusi palvelu mahdollistaa:

 • entistä laajemman ja monipuolisemman oppijakunnan saavuttamisen
 • oman toiminnan tehostamisen hyödyntämällä palvelun kerryttämää dataa
 • mahdollisuuden kehittää entistä monipuolisempaa tarjontaa, joka vastaa jatkuvien oppijoiden erilaisiin motivaatioihin ja mielenkiinnonkohteisiin

Palvelun tekninen rakenne

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin tuo yhteen Digivision tuotelinjat, joiden kehityksen visio ulottuu ensimmäistä toteutusta pidemmälle, aina vuoteen 2030 asti.

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimella:

 • Koulutustarjonta mahdollistaa tarjonnan esittämisen ja vertailun
 • Identiteetinhallinta mahdollistaa tunnistautumisen oppijan käyttäjäkeskeisen identiteetin kautta
 • Minun tietoni mahdollistaa personoidun palvelukokemuksen ja asioinnin, hyödyntämällä oppijan pohjatietoja ja täydentämällä niitä asiointien myötä
 • Tekoälypohjaiset ohjauspalvelut muodostavat tarjottimelle suosittelumoottorin kysynnän ja tarjonnan kohtaannon edistämiseksi.
 • Hakeutumisen ja ilmoittautumisen yhteiset palvelut vahvistavat oppijan etenemistä aina ilmoittautumiseen, maksamiseen ja korkeakouluun kiinnittymiseen asti eli konversioiden toteutumista
 • Tietoalusta kerää jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen tarvitsemat tiedot lähdejärjestelmistä ja palauttaa päivittynyttä tietoa takaisin lähdejärjestelmiin. Tietoalustalle tallennettua dataa voivat hyödyntää myös muut toimijat ja sovellutukset.

Palvelua kehitetään vaiheittain

Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehityspolku muodostuu teknisistä osajulkaisuista. Palvelun sisällöt ja toiminnallisuudet kehittyvät julkaisuittain.

Ensimmäinen tekninen osajulkaisu on tavoitteena avata testikäyttäjille vuoden 2023 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Jokaista teknistä osajulkaisua kehitetään yhdessä valittujen pilottikorkeakoulujen kanssa. Lue lisää pilotoinnista ja yhteiskehittämisestä hankkeen Eduuni wikissä (vaatii kirjautumisen).