Edistyminen

Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030. Miten hankkeen edistymistä seurataan? Tutustu hankkeen tavoitteisiin ja seurantaan!

Hanketoimisto edistää Digivision tavoitteita SAFe-viitekehyksen eli ketterän kehittämistyön kautta. Hanketoimiston työ rytmittyy neljännesvuosittain: jokaiselle vuosineljännekselle eli inkrementille asetetaan omat tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan jokaisen inkrementin päätteeksi demossa. Yleiskokous hyväksyy vuosittain hankkeelle vuosisuunnitelman ja budjetin. Näiden puitteissa ohjausryhmä johtaa hanketoimiston operatiivista työtä.

Vuoden 2023 tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Vuoden 2023 tavoitteet: 

  1. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.
  2. Toimintamallit, prosessit ja työkalut tarjottimeen liittyen rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.
  3. Konsortion pitkän aikavälin tavoitteisiin ja organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty. Hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen suunnittelu on käynnistetty.
  4. Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa tarjottimen ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.
  5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii sujuvasti ja hanketoimiston työn tehokkuutta parannetaan jatkuvasti.

Tutustu hankkeen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan:

Tutustu vuosiraporttiin 2022

Tutustu vuosiraporttiin 2021

Tilaa hankkeen uutiskirje 

Saat tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä suoraan sähköpostiisi!  

Lisätietoja

Hankkeen etenemistä koskevissa kysymyksissä ota yhteys hanketoimistoon

digivisio@csc.fi