Edistyminen

Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030. Miten hankkeen edistymistä seurataan? Tutustu hankkeen tavoitteisiin ja seurantaan!

Digivisio 2030 –hanke on kaikkien 38 suomalaisen korkeakoulun yhteinen hanke, jonka tavoitteena on muodostaa vuoteen 2030 mennessä: 

Digivisio 2030 hankesuunnitelma hyväksyttiin korkeakoulujen yhteisessä yleiskokouksessa syksyllä 2021. Tutustu hankesuunnitelmaan (pdf).

Tutustu hankkeen tiekarttaan, joka ulottuu vuoteen 2024 asti (pdf).

Korkeakoulut ohjaavat Digivisio-työtä

Yleiskokous, joka koostuu kaikista korkeakoulujen edustajista, on hankkeen ylin päätöksentekijä.

Ohjausryhmä ohjaa hankkeen operatiivista toimintaa yleiskokouksen linjausten mukaisesti. Korkeakoulut ovat valinneet keskuudestaan edustajat hankkeen ohjausryhmään.

Hanketoimisto vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta. Käytännön kehitystyötä ohjaavat korkeakoulujen eli yleiskokouksen ja ohjausryhmän kanssa vahvistetut tavoitteet ja tiekartat.

Yleiskokous hyväksyy vuosittain hankkeelle vuosisuunnitelman ja budjetin. Näiden puitteissa ohjausryhmä johtaa hanketoimiston operatiivista työtä. Hanketoimisto edistää hankkeen tavoitteitta SAFe-viitekehyksen eli ketterän kehittämistyön kautta.

Vuodesta 2022 lähtien hanketoimiston työskentely rytmittyy neljännesvuosittain: jokaiselle kvartaalille eli inkrementille asetetaan omat tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan jokaisen inkrementin päätteeksi demossa.  

Tilaa hankkeen uutiskirje ja saat tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä suoraan sähköpostiisi!  

Lisätietoja

Hankkeen etenemistä koskevissa kysymyksissä ota yhteys hanketoimistoon

digivisio@csc.fi