Edistyminen

Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030. Miten hankkeen edistymistä seurataan? Tutustu hankkeen tavoitteisiin ja seurantaan!

Hanketoimisto edistää Digivision tavoitteita SAFe-viitekehyksen eli ketterän kehittämistyön kautta. Hanketoimiston työ rytmittyy neljännesvuosittain: jokaiselle vuosineljännekselle eli inkrementille asetetaan omat tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan jokaisen inkrementin päätteeksi demossa. Yleiskokous hyväksyy vuosittain hankkeelle vuosisuunnitelman ja budjetin. Näiden puitteissa ohjausryhmä johtaa hanketoimiston operatiivista työtä.

Vuoden 2024 tavoitteet ja toimintasuunnitelma

Vuoden 2024 tavoitteet:

 1. Opin.fi-palvelun beta-version avaaminen
  Palvelu avataan vuoden aikana rajatusti oppijoille ja sitä kautta saadaan palautetta
 2. Lanseerausvalmius
  Digivision palvelut ja ensimmäiset korkeakoulut ovat lanseerausvalmiudessa: sekä toiminnallinen että tekninen valmius on saavutettu ja digipedagogiikan laatukriteerit ovat käytössä.
 3. Seuraavan vaiheen tavoitteet on sovittu ja valmistelu käynnistetty
  Korkeakoulut ovat sopineet hankkeen seuraavan vaiheen tavoitteista ja toteutuksen valmistelu on käynnistetty. Myös hankkeen seuraavan vaiheen rahoitus on varmistettu.
 4. Sujuva ja tehokas yhteistyö
  Yhteistyö on sujuvaa ja tehokasta niin korkeakoulujen kesken kuin korkeakoulujen ja hanketoimiston välillä sekä kumppaneiden suuntaan. Hankkeen ja yhtiön välinen ohjaus- ja toimintamalli on selkeä.

Tutustu hankkeen vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan:

Tavoitteet ja saavutukset 2021-2023

Tilaa hankkeen uutiskirje 

Saat tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä suoraan sähköpostiisi!  

Lisätietoja

Hankkeen etenemistä koskevissa kysymyksissä ota yhteys hanketoimistoon

digivisio@csc.fi