Edistyminen

Digivisio 2030 -hankkeen pitkän aikavälin tavoitteet ulottuvat vuoteen 2030. Miten hankkeen edistymistä seurataan? Tutustu hankkeen tavoitteisiin ja seurantaan!

Hanketoimisto edistää Digivision tavoitteita SAFe-viitekehyksen eli ketterän kehittämistyön kautta. Hanketoimiston työ rytmittyy neljännesvuosittain: jokaiselle vuosineljännekselle eli inkrementille asetetaan omat tavoitteet ja niiden toteutumista arvioidaan jokaisen inkrementin päätteeksi demossa. Yleiskokous hyväksyy vuosittain hankkeelle vuosisuunnitelman ja budjetin. Näiden puitteissa ohjausryhmä johtaa hanketoimiston operatiivista työtä.

   Vuoden 2023 tavoitteet

   Vuoden 2023 tavoitteet ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin Yleiskokouksessa 22.11.2022. 

   1. Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin kehittyy ja pilotit valmistuvat julkaisusuunnitelman mukaisesti. Korkeakoulut sitoutuvat yhdessä määriteltyihin pelisääntöihin palveluun liittyen. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on tavoitteellista.
   2. Toimintamallit, prosessit ja työkalut tarjottimeen liittyen rakentuvat aikataulussa ja täyttävät korkeakoulujen asettamat vaatimukset.
   3. Konsortion pitkän aikavälin tavoitteisiin ja organisoitumiseen liittyvät päätökset on tehty. Hankkeen jatkovaiheen (2025-2028) ja Digivisio-palvelujen tuotantovaiheen rahoituksen suunnittelu on käynnistetty.
   4. Korkeakoulut ovat edenneet muutosmatkalla ja heillä on valmius aloittaa tarjottimen ensimmäisen skaalautuvan version käyttöönotot. Muutosjohtamisen ohjelma tukee korkeakoulujen muutosta.
   5. Yhteistyömalli korkeakoulujen kesken sekä hanketoimiston kanssa toimii sujuvasti ja hanketoimiston työn tehokkuutta parannetaan jatkuvasti.

    Tutustu hankkeen vuoden 2023 toimintasuunnitelmaan:

    Vuoden 2022 tavoitteet ja tulokset

    Vuoden 2022 aikana tavoitteena oli muun muassa aloittaa Digivision palveluiden ketterä toteutus,  käynnistää muutosjohtamisen tuen ohjelma korkeakouluissa sekä työstää yhteistä digipedagogiikan tulevaisuudenkuvaa.  

    Tutustu vuoden 2022 toimintasuunnitelmaan ja tavoitteisiin:

    Vuoden 2021 tavoitteet ja tulokset

    Vuoden 2021 aikana hanketoimiston työskentely pääsi vauhtiin ja sen koko kasvoi. Alkuvuodesta 2021 kaikki korkeakoulut allekirjoittivat osallistumissopimuksen ja kaikki työpaketit pääsivät aloittamaan toimintansa. Tutustu vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan ja vuosiraporttiin:

    Tilaa hankkeen uutiskirje 

    Saat tuoreimmat tiedot hankkeen etenemisestä suoraan sähköpostiisi!  

    Lisätietoja

    Hankkeen etenemistä koskevissa kysymyksissä ota yhteys hanketoimistoon

    digivisio@csc.fi