Framtiden för lärande

Hurdant är lärandet år 2030? Målet med Digivisio är att bygga ett internationellt uppmärksammat ekosystem för lärande som gynnar hela samhället.

Hur ser lärandet ut år 2030?

Förändringstakten i världen ökar allt mer. Människors förväntningar och sätt att agera förändras i snabb takt.

Konkurrensen om experter blir hårdare. Det finns ett ständigt behov av att skaffa sig ny kompetens i arbetslivet. Lärande och kompetens tar nya former som vi ännu inte ens kan föreställa oss.

Vi vet att framtiden inte byggs upp enbart genom att vi löser dagens problem eller ställer oss vid sidan medan andra visar vägen.

Man måste våga skapa sin framtid själv.

Digivisios mål är att kontinuerligt lärande och kompletterande kompetens ska vara en naturlig del av samhället år 2030.  

Se på videon:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Världens bästa digipedagogik

Vilken typ av högskole- och digital pedagogik som krävs för framtidens lärande?

Pedagogiken lever och utvecklas ständigt och därför behöver vi en gemensam vision för dess utveckling inom ramen för projektet Digivisio 2030.

Världens bästa digipedagogik är relevant och effektiv, eftersom den 

  • lever i tiden,
  • bygger på vardagen och 
  • tillgodoser behoven hos den lärande.

Ur den lärandes synvinkel håller högkvalitativ pedagogik jämna steg med den föränderliga världen och undanröjer hinder för inlärning.

I framtiden kommer digital pedagogik att ses som en integrerad del av högskolepedagogiken och lärarna kommer att erbjudas mer stöd i sitt dagliga arbete.

Den bästa pedagogiken i världen utvecklas genom möten mellan pedagogiska experter, dvs. digipedagogiken utvecklas i samarbete mellan högskolor och experter.

Se på videon:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Data, utbildning och kompetens cirkulerar i ekosystemet för lärande

Digivisio syftar till att skapa ett internationellt uppmärksammat ekosystem för lärande som främst bygger på Digivisios digitala tjänster, högskolornas gemensamma studieutbud samt interaktion med samhälle. I ekosystemet cirkulerar data, utbildning och kompetens.

Genom ekosystemets digitala tjänster kan den livslånga lärande flexibelt och kontinuerligt avlägga studier som möter hens individuella behov över högskolegränserna och utveckla sina färdigheter genom ett öppet kursutbud.

Den lärandes data utnyttjas över högskolegränserna men den lärande behåller kontrollen över hur hens data delas ut.

Vårt mål är att säkerställa en långsiktig utveckling och att även skapa förutsättningar för framtida tjänsteutveckling. Lösningarna byggs transparent så att de integreras med andra redan befintliga tjänster och gränssnitt.

Mera information

Vänligen kontakta projektbyrån i alla ärenden gällande projektet

digivisio@csc.fi