28.11.2022 12:00
Työpaja

Työpaja: Tekoäly oppijan ohjauksessa & digipedagogiset pelisäännöt 28.11. klo 12-14.45

Ajankohdat

28.11.2022 12:00

Osallistuminen

Työpaja järjestetään etänä Zoom-alustalla

Materiaalit

Lisätietoja

Yhteystiedot

Digivisio 2030 -hankkeen digipedagogiikan kehittämisen keskiössä on oppijan ajasta ja paikasta riippumattoman oppimispolun tukeminen. Oppijan polun tukemiseksi rakennetaan ohjauksen ja neuvontapalveluiden tukiratkaisuja, joissa hyödynnetään mm. tekoälyä. Yhteisten digipedagogisten pelisääntöjen avulla varmistetaan tarjolla olevien koulutuksien ja sisältöjen pedagoginen laatu.

Tässä työpajassa esittelemme tekoälyyn ja digipedagogisiin pelisääntöihin liittyvien aiempien työpajojen tuloksia. Tämän lisäksi työpajassa keskustellaan asiantuntija-alustusten innoittamana neljässä rinnakkaisessa pienryhmässä tekoälyyn ja pelisääntöihin liittyvistä teemoista, mm.

  • tekoälyn parhaat käytännöt ja haasteet oppijan ohjauksessa
  • tekoälyn eettisyys, laillisuus, vastuullisuus ja ymmärrettävyys
  • digipedagogisen laadun varmistamisen työkalut

Työpajan antia hyödynnetään jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehittämisessä.

Työpaja järjestetään etänä Zoom-alustalla: https://cscfi.zoom.us/j/61629591433

Tervetuloa kuuntelemaan tuloksia ja osallistumaan keskusteluun!

Maanantaina 28.11.2022 klo 12.00-14.45.

Lisätietoja:

Tekoäly oppijan ohjauksessa: Olli Hotakainen, Tampereen yliopisto, Jyri Kivinen, Lapin ammattikorkeakoulu

Digipedagogiset pelisäännöt: Leena Paaso, Oulun yliopisto & Mari Varonen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu