Manu Pajuluoma

Yhteystiedot
Manu Pajuluoma

Tietohallintojohtaja

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu