Finland lever på mångsidigt kunnande.

I projektet Digivision 2030 bygger alla finländska högskolor tillsammans upp en framtid för lärande. Målet är en ny era av lärande med den kontinuerliga utvecklingen av digital pedagogik i fokus där var och en av oss kan lära sig och samla på sig sin kompetens i en föränderlig värld.  

Se på video

Titta in i framtiden

FRÅGA

Hur många finländare har högre utbildning?

Finland ligger under OECD-genomsnittet när det gäller antalet högskoleutbildade. Målet med Digivisio 2030 är att göra kontinuerligt lärande och kompetensutveckling tillgängligt för alla.

Aktuellt