Finland lever på mångsidigt kunnande.

I projektet Digivision 2030 bygger finländska högskolor tillsammans upp en framtid för lärande. Målet är en ny era av lärande med den kontinuerliga utvecklingen av digital pedagogik i fokus där var och en av oss kan lära sig och samla på sig sin kompetens i en föränderlig värld.  

Nya tjänster – Digivisio2030 Se på video

Titta in i framtiden

FRÅGA

Hur många högskolor är med i projektet Digivisio 2030?

Digivisio 2030 är ett gemensamt projekt för finländska högskolor vars syfte är att skapa en framtid för lärande som gynnar högskolor, de lärande och vårt samhälle.

Aktuellt