Finland lever på mångsidigt kunnande.

I projektet Digivision 2030 bygger alla finländska högskolor tillsammans upp en framtid för lärande. Målet är en ny era av lärande med den kontinuerliga utvecklingen av digital pedagogik i fokus där var och en av oss kan lära sig och samla på sig sin kompetens i en föränderlig värld.  

Nya tjänster – Digivisio2030 Se på video

Titta in i framtiden

FRÅGA

Hur många högskolor är med i projektet Digivisio 2030?

Digivisio 2030 är ett gemensamt projekt för alla finländska högskolor vars syfte är att skapa en framtid för lärande som gynnar högskolor, de lärande och vårt samhälle.

Aktuellt