Uutinen

Käyttäjäkeskeisen identiteetin- ja pääsynhallinnan -projekti ratkoo joustavan oppimisen ja oppijoiden sekä tiedon liikkuvuuden haasteita

Identiteetinhallinnan nykyinen malli, jossa korkeakouluilla on käytössään oma organisaatiokeskeinen ratkaisu, ei palvele optimaalisesti jatkuvan oppimisen tavoitteita ja tarpeita – sitä, että oppija voi joustavasti ja vaivattomasti hankkia juuri omia tarpeitansa vastaavan osaamisen pohjautuen oppijan omaan dataan.

Nykytilassa identiteetti on sidottu tiettyyn organisaatioon, jolloin opiskelijan liikkuvuus korkeakoulujen välillä edellyttää useita eri identiteettejä, ja näihin hajautuneita tietoja. Oppijalle on tulevaisuudessa myös tärkeää päästä omaan oppimisdataansa ja profiiliinsa myös silloin, kun hänellä ei ole opiskeluoikeutta missään korkeakoulussa.  Digivisio 2030 -hankkeen lupauksissa on asetettu toiminnallinen tavoitetila, jossa oppijalla on yksi kansallinen identiteetti ja kaikessa koulutuksessa on yhteinen tunnistautumispalvelu.

Myös Koronan vaikutukset ovat vauhdittaneet tarvetta ratkoa identiteetinhallintaan liittyviä kaikille korkeakouluille yhteisiä haasteita, kun oppiminen on siirtynyt laajasti verkko-opetukseen. Samalla on noussut esiin uusia haasteita, esimerkiksi ulkomaiset opiskelijat eivät ole päässeet paikan päälle ilmoittautumaan ja rekisteröitymään tulevina oppijoina, jolloin heidän osaltaan ensitunnistaminen on ollut aikaa vievä prosessi. Suomi.fi-tunnistuksella on lainsäädännöllisiä rajoituksia korkeakoulusektorilla. Se on käytettävissä vain tutkinto-opiskelijoilla ja avoimen opiskelijoilla, joten iso osa oppijoista jää tämän tunnistuksen ulkopuolelle. Ylipäänsä opiskelijoiden liikkuvuus ja ristiinopiskelu on lisääntynyt, mutta muualla kuin omassa korkeakoulussa suoritetut opinnot eivät tällä hetkellä siirry suoraan omaan korkeakouluun.

Käyttäjäkeskeisen identiteetin- ja pääsynhallinnan -projekti vastaa tarpeeseen korkeakoulusta riippumattomasta, yhteisestä kansallisesta identiteetinhallinnasta sekä uniikista elinikäisestä oppimisen identiteetistä. Näiden avulla mahdollistetaan kaikille oppijoille Digivisio 2030-hankkeen palvelut ja tehostetaan oppijan liikkuvuutta. Oppijan kansallisen identiteetin ja yhteisen tunnistautumispalvelun toteutuminen on edellytys sille, että Digivisio 2030 tavoitetilaan päästään.

Projektin ensimmäinen vaihe käynnistyy lokakuussa ja kestää helmikuun 2022 loppuun. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään aiemman esiselvitystyön pohjalta syntyneiden ratkaisuvaihtoehtojen mahdollisuuksia. Lisäksi suunnitteluvaiheessa työstetään mm. toimintaympäristön ja prosessin kuvausta, käyttötapauksia, vaatimuksia ja käyttöliittymäprotoa. Tavoitteena on, että ensimmäisen vaiheen lopulla voidaan päättää ensimmäiseksi toteutettavasta minimitoteutuksen sisällöstä (MVP) sekä sitä pilotoimaan lähtevistä korkeakouluista. Alustava suunnitelma on, että laajempi identiteetinhallinnan ja pääsynhallinnan ratkaisun käyttöönotto alkaisi vuoden 2023 kevätkaudella.

Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa ja projektitiimiä vahvistetaan parhaillaan korkeakoulujen osatoteuttajaresursseilla. Työssä korostuu myös yhteistyö useiden kansallisten ja kansainvälisten identiteetinhallinnan hankkeiden kanssa.

Lisätietoja:

Tiina Maltusch, Digivisio 2030, projektipäällikkö tiina.maltusch@csc.fi

Linkki Digivisio 2030 Eduuni wiki-sivuille https://wiki.eduuni.fi/x/BrpnCw