Uutinen

Digivisiolle myönnetty lisärahoitusta 6 milj. euroa osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa

Tulevaisuudessa yhteiskuntamme tarvitsee yhä monipuolisempaa osaamista. Digivisio 2030 -hankkeessa kaikki Suomen korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden kanssa yhteensopivaa, kestävää osaamisen ekosysteemiä, jossa jokainen meistä voi helpommin ja joustavammin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvan maailman tarpeisiin.

Digivisiossa on vuoden 2021 aikana valmisteltu korkeakoulujen kanssa yhteistyössä Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen konseptia ja projektisuunnitelmaa. Kokonaisuus on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Projektin tavoitteena on, osana laajempaa Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa, edistää pitkän aikavälin kasvua nostamalla osaamistasoa nuorten ja aikuisten parissa sekä tuoda mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen mm. paikkariippumattomalla tavalla.

”Jatkuvan oppimisen projektin suunnitteluryhmässä on ollut mukana asiantuntijoita korkeakouluista ja lisäksi konseptia on syvennetty kymmenien asiantuntijoiden kanssa osana muuta Digivision kehitystyötä. Yhteistyö kansallisesti OKM:n, TEM:n, OPH:n ja muiden toimijoiden kanssa on ollut tiivistä ja varmistaa sen, että ratkaisut tulevat kiinteäksi osaksi laajempia kansallisia palveluita”, kertoo projektipäällikkö Heini-Maari Kemppainen.

Projekti vauhdittaa Digivisio -palveluiden toteutusta ja käyttöönottoa, erityisesti joustavan ja jatkuvan oppimisen teeman osalta. Tavoitteena on tuottaa nopeammin ratkaisuja, jotka palvelevat oppijoita, korkeakouluja ja työnantajia. Projekti on hyvin linjassa Digivision alkuperäisen hankesuunnitelman tavoitteiden kanssa.

”Projektin tuotokset (1) jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin sekä (2) e-opintotarjonnan pilotit konkretisoivat Digivision tavoitteet ja luovat pohjan kaikelle tulevalle palveluiden kehitystyölle ja laajemman oppimisen ekosysteemin syntymiselle”, toteaa hankepäällikkö Sakari Heikkilä.

Lisätietoa:

Suomen kestävän kasvun ohjelmatiivistelmä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163176/VN_2021_52.pdf?sequence=4&isAllowed=y)

Lisätietoja

Heini-Maari Kemppainen
projektipäällikkö,
Digivisio hanketoimisto

 

Sakari Heikkilä
hankepäällikkö
Digivisio hanketoimisto