Nyhet

Digivisio 2030 har beviljats en tilläggsfinansiering på 6 miljoner euro som en del av Finlands program för hållbar tillväxt

Vårt samhälle behöver allt mångsidigare kunnande i framtiden. I projektet Digivisio 2030 bygger alla finländska högskolor tillsammans ett med framtiden kompatibelt, hållbart kunskapsekosystem där var och en av oss kan enklare och flexiblare lära sig och samla till sig sin kompetens för att möta behoven i en föränderlig värld.

Under åren 2021 har man i Digivisio i samarbete med högskolorna tagit fram ett koncept och en projektplan för en bricka för kontinuerligt och flexibelt lärande. Helheten är en del av Finlands program för hållbar tillväxt. Syftet med Digivisio, som en del av ett bredare program Digital servicehelhet för kontinuerligt lärande, är att främja långsiktig tillväxt genom att höja kunskapsnivån bland de unga och vuxna samt att ge möjligheter till kontinuerligt lärande bl. a. på ett platsoberoende sätt.

”Experter från högskolorna har varit med i planeringsteamet för projektet för livslångt lärande och därtill har konceptet fördjupats med tiotals experter som en del av Digivisios övriga utvecklingsarbete. Nationellt samarbete med UKM, ANM, UBS och andra aktörer har varit nära och det säkerställer att lösningarna blir en integrerad del av bredare nationella tjänster”, säger delprojektchef Heini-Maari Kemppainen.

Projektet påskyndar implementeringen och distributionen av Digivisio tjänsterna särskilt vad gäller flexibelt och kontinuerligt lärande. Målet är att snabbare leverera lösningar som tjänar studerande, högskolor samt arbetsgivare. Projektet ligger väl i linje med målen i Digivisios ursprungliga projektplan.

”Resultaten av projektet (1) brickan för kontinuerligt lärande samt (2) piloterna för e-studieutbudet konkretiserar målen för Digivisio och skapar en grund för allt framtida tjänsteutvecklingsarbete och framväxten av ett bredare kunskapsekosystem”, konstaterar projektchef Sakari Heikkilä.

Ytterligare information

Heini-Maari Kemppainen, delprojektchef, Digivisio projekt byrå

Sakari Heikkilä, projektchef, Digivisio projekt byrå

Finlands program för hållbar tillväxt: https://vm.fi/sv/hallbar-tillvaxt