Uutinen

Digivision tietosuoja­vaikutusten arviointityö alkaa

Yksi Digivisio 2030 –hankkeen tavoitteista on avata kansalliset tietovarannot korkeakoulujen ja yhteiskunnan käyttöön. Digivision palvelut tulevat kokoamaan yhteen suuren määrän tietoa korkeakouluksesta ja opiskelusta. Datan hyödyntäminen esimerkiksi korkeakoulutustarjonnan kehittämiseen ja koulutuksen kohdentamiseen edellyttää yhteisiä linjauksia tietosuojasta.

Digivisiossa kehitettävissä palveluissa tullaan käsittelemään paljon oppijaan ja opiskeluun liittyvää dataa. Esimerkiksi korkeakouluilla nyt käytössä olevista Peppi- ja Sisu-lähdejärjestelmistä, joissa oppijat hallitsevat esimerkiksi kursseille ilmoittautumista ja omia suoritustietojaan, syntyvää dataa tullaan siirtämään rajapintojen avulla Digivision palveluihin. Digivisiossa tullaan hyödyntämään myös KOSKI- ja VIRTA-tietovarantojen tietosisältöä, sekä mahdollisesti tulevaisuudessa myös työmarkkinoihin ja työelämään liittyvää dataa.

”Tietosuojavaikutusten arvioinnissa käydään läpi monenlaisia tietosuojaan liittyviä kysymyksiä. Esimerkiksi henkilötietojen käsittelyn perusteista, tietojen siirtämisestä toisesta rekisteristä Digivision tietoalustalle ja siihen liittyvistä suostumuskysymyksistä sekä datan sijaintiin liittyvistä kysymyksistä tehdään linjauksia tietosuojavaikutusten arvioinnin perusteella,” hankepäällikkö Sakari Heikkilä kertoo.

Digivisiossa kehitettävien palveluiden tietosuojavaikutusten arviointityö (DPIA)on alkanut toukokuussa. Korkeakoulujen nimeämät tietosuoja-asiantuntijat tulevat tekemään arviointityötä, jota koordinoidaan hanketoimistosta käsin. Arviointityö on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisätietoja

Hankepäällikkö Sakari Heikkilä

sakari.heikkilä@csc.fi