Nyhet

Digivisios konsekvens­bedömning gällande dataskyddet inleds

Ett av målen med projektet Digivisio 2030 är att öppna upp nationella dataresurser för högskolorna och samhället. Digivisios tjänster kommer att samla ihop en stor mängd information om högskoleutbildningen och studerandet. Användningen av data till exempel för att utveckla utbudet av högre utbildning och för att rikta utbildningen kräver gemensamma riktlinjer för dataskyddet.

De tjänster som utvecklas i Digivisio behandlar mycket data om den lärande och studierna. Till exempel kommer de uppgifter som nuförtiden generas av Peppi- och Sisu-källsystem vid högskolorna där de lärande kontrollerar t. ex. sina kursanmälningar och prestationsuppgifter att överföras till Digivisios tjänster med hjälp av gränssnitt. Digivisio ska även utnyttja datainnehållet i KOSKI- och VIRTA-dataresurserna samt eventuellt också uppgifter relaterade till arbetsmarknaden och arbetslivet i framtiden.

”Konsekvensbedömningen för dataskyddet täcker ett brett spektrum av dataskyddsfrågor. Till exempel kommer grunderna för behandling av personuppgifter, överföring av uppgifter från ett annat register till Digivisio-plattformen, relaterade samtyckesfrågor samt datalokaliseringsfrågor att styras av konsekvensbedömningen,” berättar projektchef Sakari Heikkilä.

Arbetet med konsekvensbedömningen (DPIA) av de tjänster som ska utvecklas i Digivisio inleddes i maj. Dataskyddsexperterna som högskolorna har utsett kommer att utföra bedömningsarbetet som samordnas av projektbyrån. Konsekvensbedömningsarbetet beräknas vara klart i slutet av år 2022.

Mera information

Projektchef Sakari Heikkilä

sakari.heikkila@csc.fi