Uutinen

Ensimmäiset oppijat pääsivät kokeilemaan Opin.fi-palvelua – tällaisia havaintoja testikierroksilta kertyi

Palvelun käytettävyyttä ja saavutettavuutta kartoitettiin viime vuoden lopulla. Käyttäjätestaus antoi tärkeää tietoa siitä, mitkä seikat Opin.fi:ssä toimivat ja mitä pitää vielä hioa.

Testikierrokset oikeiden oppijoiden kanssa ovat avainasemassa, kun korkeakoulujen yhteisestä Opin.fi-palvelusta halutaan kehittää mahdollisimman sujuva. Digivisio 2030 -hanke antoikin palvelun ensimmäistä kertaa potentiaalisten käyttäjien kokeiltavaksi marras–joulukuussa 2023.

Testikäyttäjät pääsivät arvioimaan palvelun helppokäyttöisyyttä ja saavutettavuutta: toimiiko se heidän odotustensa mukaisesti ja löytävätkö he sieltä etsimänsä asiat. Ajoitus käyttäjätestauksille oli otollinen.

– Palvelu on kehittynyt sellaiseen vaiheeseen, että on jotain konkreettista, mutta toisaalta ei olla liian pitkällä, kuvailee Digivision tuotepäällikkö Annu Schroderus.

Varhaisella testauksella vältetään yllätykset

Testejä tehdään, jotta Opin.fi-palvelun perustus saadaan rakennettua vankaksi eikä myöhemmin ilmene tarvetta ennakoimattomille korjauksille. Saavutettavuus ja käytettävyys ovat viitoittaneet palvelun kehitystä alusta alkaen. Kuitenkin vasta oikeiden oppijoiden kokemukset osoittavat, kuinka hyvin työssä on onnistuttu.

– Mitä varhaisemmassa vaiheessa mahdolliset haasteet havaitaan, sitä helpompi ne on korjata, Schroderus kiteyttää.

Saavutettavuustesteissä Digivision kumppaniyrityksenä oli Annanpura. Testauksen suorittivat yrityksen saavutettavuusasiantuntijat, jotka käyttivät Opin.fi:tä esimerkiksi ruudunlukulaitteella. Käytettävyyden kartoittamisen toteutti puolestaan Gofore. Kuuden koekäyttäjän joukko etsittiin hakuilmoituksella, ja mukana oli esimerkiksi erilaisilla IT-taidoilla varustettuja ja eri-ikäisiä henkilöitä.

– Toiveena oli, että he olisivat kiinnostuneita osaamisen kehittämisestä ja että heillä olisi mahdollisesti tarve löytää koulutustarjontaa itselleen.

Palaute positiivista, mutta kehityskohteitakin löytyi

Mitä havaintoja testeistä sitten nousi esiin? Schroderuksen mukaan oppijat antoivat noin tunnin mittaisissa käytettävyystestauksissa pääsääntöisesti positiivista palautetta. Vaikka palvelu oli vielä keskeneräinen, oppijat pystyivät jo hahmottamaan, mistä siinä on kyse.

– Ulkoasusta ja ilmavuudesta tykättiin paljon, ja palvelu koettiin todella selkeäksi ja hyödylliseksi.
Kehitettävää löytyi esimerkiksi hakutoiminnosta. Se ei ollut kaikille käyttäjille tarpeeksi helppokäyttöinen, ja osalla heistä oli ongelmia hakuehtojen nollaamisessa.

Saavutettavuusasiantuntijat puolestaan pitivät myönteisenä, että palvelun saavutettavuus on huomioitu jo kehitystyön alkuvaiheessa. ABC-asteikolla Opin.fi:n tämänhetkinen versio sai arvosanaksi B:n. Se ei ole vielä paras mahdollinen, mutta kertoo, että esimerkiksi näkövammaiset pystyvät jo pääosin käyttämään palvelua.

– Asiat ovat ihan hyvällä mallilla, mutta kehitettävää on edelleen, Schroderus summaa.

Testikäyttäjien kommentit ohjaavat jatkotyötä

Testikierrosten havainnot on jo viety eteenpäin. Digivision hanketoimisto on arvioinut, mitkä ovat niin kriittisiä pulmia, että ne estävät palvelun käytön tai saavat käyttäjän jumittumaan siellä johonkin kohtaan.

– Kaikki sellaiset on priorisoitu todella korkealle, ja ne korjataan ennen kuin palvelu lanseerataan.
Muutkin käyttäjien osoittamat ongelmat on käyty läpi ja arvioitu, miten ja milloin ne ratkaistaan. Testit antavat osviittaa palvelun jatkokehitykseen, jossa otetaan isoja askelia eteenpäin vuoden 2024 aikana.

Tuorein versio Opin.fi-palvelusta, eli tekninen osajulkaisu 2.0, valmistuu kevään korvalla. Sille tehdään vielä laajat testikierrokset, joissa tarkastellaan edellä mainittujen ominaisuuksien ohella esimerkiksi tietoturvaa. Kun kaikki on kunnossa, Opin.fi etenee ensimmäisten korkeakoulujen koekäyttöön loppuvuodesta 2024.

Käyttäjätestausta jatketaan myös palvelukehityksen myöhemmissä vaiheissa. Kehittäjien näkökulmasta on silmiä avaavaa kuulla, mihin palvelua ensimmäistä kertaa käyttävät oppijat kiinnittävät huomiota – ne kun voivat olla yllättäviäkin asioita.

– Sillä on iso arvo meille, että saamme ihan aitojen käyttäjien palautetta.

Annu kertoi myös Digivision maaliskuun webinaarissa lisää testauksista. Katso esitys webinaaritallenteelta alta!

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.