Nyhet

De första lärande fick prova tjänsten Opin.fi – det här är vad de upptäckte från testomgångarna

Tjänstens användbarhet och tillgänglighet kartlades i slutet av förra året. Användartestet gav viktiga insikter om vad som fungerar och vad som behöver förbättras på Opin.fi.

Testrundor med riktiga lärande spelar en viktig roll när det gäller att göra högskolornas gemensamma Opin.fi-tjänst så smidig som möjligt. Projektet Digivisio 2030 gjorde tjänsten tillgänglig för potentiella användare för första gången i november–december 2023.

Testanvändarna kunde bedöma hur lättanvänd och tillgänglig tjänsten var: om den fungerade som de förväntade sig och om de kunde hitta det de letade efter. Tidpunkten för användartesterna var lämplig.

– Tjänsten har utvecklats till ett stadium där vi har något konkret, men å andra sidan har vi inte kommit för långt”, säger Annu Schroderus, produktchef på Digivisio.

Tidig testning förhindrar överraskningar

Testerna utförs för att bygga en solid grund för tjänsten Opin.fi och för att undvika oförutsedda korrigeringar senare. Tillgänglighet och användbarhet har styrt utvecklingen av tjänsten från första början. Men det är bara de verkliga lärandes erfarenheter som kommer att visa hur väl arbetet har utförts.

– Ju tidigare potentiella utmaningar upptäcks, desto lättare är det att åtgärda dem, sammanfattar Schroderus.

Annanpura var Digivisios partnerföretag i tillgänglighetstesterna. Testerna utfördes av företagets tillgänglighetsexperter som använde Opin.fi bland annat med skärmläsare. Gofore genomförde användbarhetsundersökningen. En grupp på sex testanvändare söktes med en platsannons, och bland dem fanns personer i olika åldrar och med olika IT-kunskaper.

– Förhoppningen var att de skulle vara intresserade av att utveckla sin kompetens och att de skulle behöva hitta utbildningsmöjligheter för sig själva.

Positiv feedback, men det fanns också områden som kunde förbättras

Vilka resultat framkom i testerna? Enligt Schroderus gav de lärande huvudsakligen positiv feedback på användbarhetstesterna som varade i cirka en timme. Trots att tjänsten ännu inte var färdig, kunde de lärande redan se vad det handlade om.

– Layouten och luftigheten uppskattades mycket, och tjänsten ansågs vara mycket tydlig och användbar.

Det fanns utrymme för förbättringar, till exempel i sökfunktionen. Den var inte tillräckligt lätt att använda för samtliga användare, och vissa av dem hade problem med att återställa sökvillkoren.

Tillgänglighetsexperter välkomnade det faktum att tjänstens tillgänglighet har beaktats från ett tidigt utvecklingsstadium. På ABC-skalan fick den aktuella versionen av Opin.fi betyget B. Det är ännu inte optimalt, men det visar att till exempel synskadade redan i huvudsak kan använda tjänsten.

– Det går rätt bra, men det finns fortfarande utrymme för förbättringar, konstaterar Schroderus.

Kommentarer från testanvändare vägleder det fortsatta arbetet

Resultaten från testomgångarna har redan tagits vidare. Digivisios projektbyrå har bedömt vilka problem som är så kritiska att de förhindrar användningen av tjänsten eller gör att användaren fastnar i något skede.

– Alla dessa frågor har mycket hög prioritet och kommer att åtgärdas innan tjänsten lanseras.

Andra problem som identifierats av användarna har också granskats samt utvärderats hur och när de kommer att lösas. Testerna ska ge en indikation på den fortsatta utvecklingen av tjänsten, som tar stora steg framåt under år 2024.

Den senaste versionen av Opin.fi, den tekniska delpublikationen 2.0, kommer att vara klar i början av våren. Den kommer att genomgå omfattande testomgångar, där man utöver de ovan nämnda egenskaperna även ska undersöka bland annat informationssäkerheten. När allt är i sin ordning, går Opin.fi vidare till testanvändning av de första högskolorna i slutet av år 2024.

Användartesterna fortsätter i de senare stadierna av tjänsteutvecklingen. För utvecklarna är det ögonöppnande att höra vad de lärande som använder tjänsten för första gången lägger märke till eftersom det kan vara överraskande.

– Det är av stort värde för oss att få feedback från riktiga användare.