Blogi

Korkeakoulut tekemässä oppimisen tulevaisuutta: esittelyssä Satu Hakanurmi Turun yliopistosta

Digivisio 2030 -hankkeessa Suomen korkeakoulut rakentavat yhdessä tulevaisuuden kestävää osaamisen ekosysteemiä, jossa jokainen meistä voi helpommin ja joustavammin oppia ja kerryttää osaamistaan muuttuvassa maailmassa.

Korkeakoulut ohjaavat hanketta aktiivisesti päätöksenteon, pilotoinnin ja testaamisen avulla. Osatoteuttajamallin kautta korkeakoulut voivat tarjota osaamistaan hankkeen eri palveluiden ja toteutusten työstöön ja näin osallistua Digivisio-työhön entistä tiiviimmin.

Satu Hakanurmi Turun yliopistosta on ollut mukana Digivision työssä osatoteuttajamallin kautta vuoden 2022 helmikuusta lähtien. Hakanurmi toimii digipedagogiikan asiantuntijana hankkeessa.

– Olen ollut mukana kehittämässä joustavia oppimisympäristöjä niin Suomessa kuin kansainvälisissä projekteissa 1990-luvun alusta alkaen eri rooleissa projektipäällikkönä, opettajana tai asiantuntijana, Hakanurmi kertoo.

Kokemusta hänelle on karttunut niin yliopisto-opetuksesta, aikuiskoulutuksesta, avoimesta korkeakouluopetuksesta, ammatilliselta toiselta asteelta, ammattikorkeakouluista ja koulutusviennistä. Pääosan työurastaan Hakanurmi on tehnyt Turun yliopiston avoimessa yliopistossa ja viime vuodet hän on työskennellyt Turun yliopiston opetuksen tuessa yhdessä 20 hengen tiimin kanssa.

– Verkko-opetuksen asiantuntijatehtävissä olen Suomen lisäksi vaikuttanut Kiinassa, Euroopan eri maissa, Jordaniassa sekä korona-aikana vietnamilaisten, indonesialaisten ja kansainvälisten järjestöjen eTeacher –kursseilla opettajana, Hakanurmi summaa kansainvälistä kokemustaan. Hän toimii myös Digipeda-verkoston puheenjohtajana kaudella 2021-2022.

Korkeakoulujen yhteistyöllä kohti oppimisen tulevaisuutta

Hakanurmi kertoo, että aktiivinen osallistuminen Digivisio-hankkeeseen nähdään Turun yliopistossa tärkeänä. Hankkeen eri osa-alueisiin osallistuvien kanssa pidetään yliopistolla säännöllisiä palavereita ja hankkeen ohjausryhmässä istuu koulutuksesta ja opetuksesta vastaava vararehtori Piia Björn.

– Digivisio 2030 –hankkeen tavoitteet puhuttelevat minua henkilökohtaisesti korkeakoulutuksen ja opetuksen kehittäjänä. Hankkeen tavoitteet ovat kunnianhimoiset ja vievät kohti uutta. Kaikkien korkeakoulujen sitoutuminen hankkeeseen tuo sille vaikuttavuutta, jota harvoin pääsee kokemaan kehittämishankkeissa. Yhteistyö muiden korkeakoulujen kanssa on palkitsevaa ja koen että kaikki Suomen korkeakoulut käsittävä hanke on ainutlaatuinen näköalapaikka, Hakanurmi pohtii.

Digivision tavoite tähtää pitkälle tulevaisuuteen. Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen vuoteen 2030 mennessä avoin ja kestävä oppimisen ekosysteemi, jonka ytimessä on digipedagogiikan jatkuva kehittäminen ja laadukkaat oppimissisällöt. Digipedagogiikan asiantuntijana Hakanurmi tunnistaa ne harppaukset, joita verkko-opetuksen saralla on vuosien varrella tehty, sekä Suomessa että globaalisti.

– Muistan hetken, kun menin ensimmäisen kerran internetiin vuonna 1995 ja kuka minut sinne neuvoi. Siitä alkoi suuri murros, koska tätä ennen teimme Turun yliopiston avoimessa yliopistossa etäopetusta vapaan sivistystyön ohjaamissa opiskelijaryhmissä, ja opiskelijan oppaat eli studyguidet lähetettiin opistoihin paperipostina. Sen jälkeen alkoivat suoraan yliopistosta koordinoidut verkko-opinnot, Hakanurmi muistelee.

Korkeakouluissa on tehty viimeisen kahden vuoden aikana valtava digiloikka, jonka oppeja ja onnistumisia on tärkeää hyödyntää tulevaisuudessa. Digivisio 2030 -hankkeessa työskentelyltä Hakanurmi odottaa vaikuttavia tuloksia esimerkiksi juuri digipedagogiikan saralla.

– Aika tuo mennyt ei koskaan palaa koronan siivittämän digiloikan ansiosta ja pedagogista osaamista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, jotta teemme myös digitaalisia oppimisympäristöjä oppiminen ja ihminen edellä, Hakanurmi summaa.

Haluatko mukaan Digivisio-työhön?

Oppimisen tulevaisuutta edistämään etsitään jatkuvasti uusia osatoteuttajia hankkeen eri toimintoihin. Lisätietoja osatoteuttajamallista ja käynnissä olevista hauista löydät Digivision Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen). Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä osatoteuttajana, olethan yhteydessä oman korkeakoulusi Digivisio-hankkeen yhteyshenkilöön.