Blogg

Högskolorna skapar en framtid för lärande: vi presenterar Satu Hakanurmi från Åbo universitet

I projektet Digivisio 2030 bygger de finländska högskolorna tillsammans upp ett i framtiden hållbart kunskapsekosystem i vilket var och en av oss kan lära sig lättare och mer flexibelt samla på sig sin kompetens i den föränderliga världen.   

Högskolorna styr aktivt projektet genom beslutsfattande, pilotprojekt och testning. Genom delgenomförandemodellen kan högskolorna erbjuda sin expertis i arbetet med projektets olika tjänster och implementeringar och därmed delta närmare i Digivisio-arbetet.

Satu Hakanurmi från Åbo universitet är med i Digivision-arbetet via delgenomförandemodellen sedan i februari 2022. Hakanurmi fungerar som expert i digital pedagogik i projektet.

– Jag är med och utvecklar flexibla lärmiljöer i olika roller som projektledare, lärare och expert både i Finland och i internationella projekt sedan i början av 1990-talet, berättar Hakanurmi.

Hen har erfarenhet av universitetsutbildning, vuxenutbildning, öppen högskoleutbildning, yrkesskoleutbildning, yrkeshögskola och utbildningsexport.

Hakanurmi har arbetat större delen av sin karriär vid Åbo universitets öppna universitet och har de senaste åren sysslat med undervisningsstöd tillsammans med ett team på 20 personer vid Åbo universitet.

– Förutom i Finland har jag även arbetat som expert på e-lärande i Kina, olika europeiska länder och Jordanien samt som lärare på eTeacher-kurser för vietnamesiska, indonesiska och internationella organisationer under coronavirusepidemin, sammanfattar Hakanurmi sin internationella erfarenhet. Hen är också ordförande för Digipeda-nätverket under perioden 2021 – 2022.

Med högskolesamarbete mot lärande i framtiden

Hakanurmi säger att ett aktivt deltagande i Digivisio-projektet ses som viktigt vid Åbo universitet. Regelbundna möten på universitetet kommer att hållas med deltagare inom olika delar av projektet och Piia Björn, vice rektor för utbildning och undervisning, sitter i styrgruppen.

– Målen för Digivisio 2030 berör mig personligen som utvecklare av högre utbildning och undervisning. De är ambitiösa och leder till något nytt. Alla högskolors engagemang för projektet ger det en effekt som sällan upplevs i utvecklingsprojekt. Samarbetet med andra högskolor är givande och jag upplever att ett projekt som omfattar alla finländska högskolor erbjuder en unik utsiktsplats, reflekterar Hakanurmi.

Digivisios mål är riktat långt in i framtiden. Syftet är att skapa ett öppet och hållbart kunskapsekosystem i Finland t. o. m. år 2030 med kontinuerlig utveckling av digital pedagogik och högkvalitativt lärandeinnehåll i centrum. Som expert på digital pedagogik känner Hakanurmi igen de språng som har gjorts inom e-lärande genom åren, både i Finland och globalt.

– Jag minns då jag första gången använde Internet år 1995 och vem som hjälpte mig med det. Detta var början på en stor förändring för innan dess hade vi distansundervisning i studentgrupper ordnad av det lediga bildningsarbetet vid Åbo universitets öppna universitet. Studiehandböckerna eller study guides skickades via papperspost då. Därefter började samordnade nätstudier direkt från universitetet, minns Hakanurmi.

Under de senaste två åren har högskolorna tagit ett enormt digitalt språng vars lärdomar och framgångar är viktiga att ta tillvara i framtiden. Hakanurmi förväntar sig imponerande resultat av arbetet i Digivisio 2030-projektet, till exempel inom digital pedagogik.

– Den gångna tiden kommer aldrig tillbaka tack vare det digitala språnget under coronatiden. Pedagogisk expertis behövs nu mer än någonsin så att vi också skapar digitala lärmiljöer med lärande och människor i fokus, sammanfattar Hakanurmi.

Vill du vara med i Digivisio-arbetet?

För att främja framtidens lärande söker vi ständigt nya delgenomförare för olika projektfunktioner. Besök Digivisios Eduuni wiki (kräver inloggning) för mer information om delgenomförandemodellen och pågående sökningar. Om du är intresserad av att arbeta som delgenomförare, vänligen kontakta kontaktpersonen för Digivision-projektet vid din egen högskola.