Uutinen

Jatkuvan oppimisen projektille 4 miljoonan euron lisärahoitus

Digivisio 2030 -hankkeen Jatkuvan oppimisen projektin kokonaisrahoitus kipusi 10 miljoonaan euroon. Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen saajana Digivisio 2030 -konsortion puolesta toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy. Lisärahoituksen tavoitteena on siivittää Opin.fi-palvelu käyttöönottovaiheeseen ja luoda pohjaa pienten osaamiskokonaisuuksien kansalliselle toimeenpanolle.

Jatkuvan oppimisen projekti on Digivisio 2030 -hankkeen ensimmäiselle vaiheelle priorisoitu projekti, jonka tuotoksena rakennetaan Opin.fi -palvelu, sekä toteutetaan digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotannon kokeiluja osana korkeakoulujen kanssa toteutettavaa yhteiskehittämisen ja pilotoinnin vaihetta. Jatkuvan oppimisen projekti käynnistyi vuoden 2022 alussa ja se päättyy vuoden 2024 lopussa.

Lisärahoituksen tarkoituksena on edistää Opin.fi -palvelukokonaisuuden valmistumista ja käyttöönottoa korkeakouluissa.

”Olemme mielenkiintoisessa kehitysvaiheessa, sillä Opin.fi -palvelun beta-versio tullaan ottamaan käyttöön ensimmäisissä korkeakouluissa vuoden 2024 lopulla. Tämän myötä myös ensimmäiset käyttäjät pääsevät rajatusti kokeilemaan palvelua. Varsinaisen lanseerauksen ja korkeakoulujen käyttöönoton on määrä toteutua vuoden 2025 aikana”, projektipäällikkö Heini-Maari Kemppainen kuvailee.

Lisärahoituksen puitteissa tavoitellaan myös ensimmäisiä kokeiluja Euroopan komission suosituksesta pienten osaamiskokonaisuuksien kansalliselle toimeenpanolle.

”Vuoden 2024 aikana tullaan laatimaan konsepti, joka kuvaa miten korkeakoulujen tuottamat pienet osaamiskokonaisuudet voitaisiin esittää Opin.fi -palvelun yhteydessä, sekä miltä osin vielä työn alla oleva, Opetus- ja kulttuuriministeriön edistämä pienten osaamiskokonaisuuksien kansallinen viitekehys voitaisiin toimeenpanna palvelun puitteissa”, Kemppainen tiivistää.

Jatkuvan oppimisen projekti on kirjattu Suomen kestävän kasvun ohjelmaan, joka on korona-ajan seurauksena laadittu, kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma. Siihen kirjatut toimenpiteet saavat rahoitusta Euroopan komission elpymis- ja palautumistukivälineestä (Revcovery and Resilience Facility, RRF), johon myös nyt myönnetty rahoitus perustuu. Jatkuvan oppimisen projektille on aiemmin myönnetty kuusi miljoonaa euroa. Lisärahoituksen myötä projektin kokonaisrahoitus on yhteensä 10 miljoonaa euroa. Rahoituksen käyttöaika päättyy 31.12.2024.

Jatkuvan oppimisen projektin tavoitteena on yhdistää korkeakoulujen tarjontaa tavalla, jota ei ole aiemmin tehty, sekä mahdollistaa entistä joustavampi, ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen uusien taitojen oppimiseen ja aiemmin opitun päivittämiseen. Projektissa tarkastellaan sisällöllisesti ja pedagogisesti laadukkaan, digitaalisesti tuetun opintotarjonnan tuotantoon liittyviä kysymyksiä. Pilottikokeilujen kautta kokeillaan tapoja tehostaa korkeakoulujen resurssien käyttöä opetukseen ja sen tarjoamiseen liittyen.

Opin.fi on täysin uudenlainen digipalvelu, joka kokoaa suomalaisten korkeakoulujen avoimet opintotarjoomat yhteen paikkaan. Palvelu on luotu kaikille, jotka haluavat hakeutua tai palata korkeakouluopintojen pariin.

Tulevaisuudessa jokainen oppija kehittää itseään jatkuvasti uutta oppien ja vanhoja taitoja päivittäen. Opin.fi innostaa tutustumaan mitä moninaisimpiin opintomahdollisuuksiin sekä auttaa suunnittelemaan omaa, yksilöllistä oppimismatkaa.

Lisätietoja

Digivisio 2030 -hanketoimisto (digivisio@csc.fi)

Projektipäällikkö Heini-Maari Kemppainen (heini-maari.kemppainen@csc.fi)