Blogi

Jokaiselle mahdollisuus oppia läpi elämän

Suomalainen koulutusjärjestelmä ja pedagogiikka ovat kansainvälisillä mittareilla tarkastellen korkealaatuista. Jotta näin olisi jatkossakin, on koulutuksen kehityttävä yhdessä yhteiskunnallisten muutosten kanssa – tai mieluusti jopa askeleen niitä edellä. Oppijalle tämä tarkoittaa enemmän päätäntävaltaa omista opinnoista, monipuolisempia toteutusmahdollisuuksia ja laajempaa kurssitarjontaa sekä saavutettavaa, oikea-aikaista ja yksilöllistä ohjausta.

Koska korkeakoulut määrittävät pitkälti itse opintojen toteutuksen, oppijalle saattaa jäädä melko kapea liikkumavara opintojen suorittamistapojen ja -ajankohtien suhteen. On niin oppijan kuin koko yhteiskunnan etu, että liikkumavaraa laajennetaan ja jatkuvasti eri elämänvaiheissa opintoihin kiinni pääsemisen kynnystä madalletaan.

Millainen on tulevaisuuden oppija?

Digivisio 2030 -hankkeessa tähdätään siihen, että tulevaisuudessa jokaisella olisi taustastaan tai aiemmasta koulutuksestaan riippumatta tilaisuuksia oppia jatkuvasti omaan tarpeeseen ja elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Koska omaa osaamista on päivitettävä vastaamaan nykyajan tarpeita, tullaan tulevaisuudessa toivottavasti näkemään laajempi haitari eri-ikäisiä ja -taustaisia oppijoita.

Jos nykyisin ajatellaan, että opiskelut hoidetaan nuorena pakettiin ja sen jälkeen puksutetaan työuralla eläkkeeseen asti, voi jo nyt valmistautua ajattelemaan meistä jokaisen olevan tulevaisuudessakin oppija. Sama ihminen voi siis elämänsä aikana olla moneen otteeseen oppijan roolissa erilaisissa elämäntilanteissa. Läpi koko elämän jatkuvalla osaamisen päivittämisellä myös kurotaan umpeen oppimisen eriarvoistumisen kuilua.

Erilaisten oppijoiden tarpeiden ja motivaatioiden ymmärtäminen on avain oppijoille suunnattavien palveluiden ja opintopolkujen suunnitteluun. Se vaatii järjestelmätasoista muutosta alkaen siitä, että tulevaisuudessa opintojen suunnittelu on tehtävä oppijalähtöisesti.  

Digivisio avaa ovia kaikissa oppimisen vaiheissa

Jotta oppija voi oppia tulevaisuudessa helpommin ja joustavammin juuri omiin tarpeisiinsa ja elämäntilanteeseensa sopivia asioita, tarvitaan myös laajaa digitaalista muutosta. Digivisiossa pohditaankin paraikaa kovaa vauhtia muun muassa sitä, kuinka oppijat löytävät mielenkiintoisten ja itseään parhaiten hyödyttävien opintosisältöjen pariin.

Tulevaisuudessa näemme palveluita, joissa esimerkiksi eri korkeakoulujen kurssisisältöjä voidaan tarkastella samaan aikaan ja vertailla keskenään itselle sopivien järjestelymuotojen perusteella. Kehitystyötä tehdään tiiviisti oppijoiden näkökulma huomioiden.

Digivision mahdollistamat muutokset tulevat avaamaan ovia oppijoille niin opintojen aikana kuin työelämässä. Digitalisaatio, kansainvälistyminen, työelämä ja elinikäinen oppiminen eivät voi olla korkeakoulusta irrallisia tekijöitä, vaan ne on saatava tiiviisti sidotuksi osaksi opintopolkua. Jokainen ansaitsee saada valita oman oppipolkunsa, joka yhdistyy saumattomasti työelämään.