Selvitys

Opiskelijavalintojen kehittämistä nyt ja tulevaisuudessa – esiselvitys opiskelijavalinnoista ja valintakokeista julkaistu

Opiskelijavalinnat ja valintakokeet ovat olleet viime vuosina korkeakoulukentällä tiiviin kehittämistyön kohteena. Digivisio 2030 –hankkeessa on tunnistettu tarve tarkastella valintojen ja valintakokeiden kokonaisuutta etenkin digitalisaation ja korkeakoulusektoreiden ylittävän yhteistyön näkökulmasta. Vuoden 2022 aikana aloitetun selvitysprojektin tavoitteena on ennakoida ja saavuttaa näkymä siitä, miten korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja valintakokeet muuttuvat kohti vuotta 2030 ja mitä toimenpiteitä se korkeakouluilta edellyttää.

Osana selvitysprojektia on valmistunut esiselvitys valintojen ja valintakokeiden kehittämisen nykytilasta ja Digivisio-hankkeen mahdollisesta roolista tässä kehittämistyössä. Esiselvityksen ovat toteuttaneet Marko Borodavkin Metropolian ammattikorkeakoulusta ja Susanna Tarkiainen Helsingin yliopistosta.

Esiselvityksessä käydään läpi viime vuosina toteutetut opiskelijavalinta- ja valintakoeuudistukset, kuvataan ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen valintojen ja valintakokeiden nykytilanne sekä tarkastellaan käynnissä olevia kehittämishankkeita.

Esiselvityksessä todetaan, että valintoja ja valintakokeita kehitetään tällä hetkellä systemaattisesti ja kehittämistyön oletuksena on, että jatkossakin todistusvalinta ja valintakokeet ovat pääasialliset valintatavat korkeakouluissa. AMK-opiskelijavalinnat-konsortio vastaa ammattikorkeakoulusektorilla tehtävästä kehitystyöstä, kun taas yliopistojen opiskelijavalintoja tarkastellaan Helsingin yliopistossa tehtävässä Yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishankkeessa 2022-2025. Ammattikorkeakoulut ovat sopineet opiskelijavalintojen kehittämisestä vuoteen 2024 saakka ja yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämishanke taas päättyy vuonna 2025.

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat tällä hetkellä hyvin erilaisessa tilanteessa opiskelijavalintojen kehittämisessä, mutta molemmilla sektoreilla yhteisinä läpileikkaavina teemoina voidaan nähdä valintojen kehittäminen entistä  hakijaystävällisemmin, hakijan ja korkeakoulujen näkökulmasta kustannus- ja resurssitehokkaammalla tavalla.

Ohjausryhmä päätti esiselvityksen pohjalta kokouksessaan joulukuussa, että Digivisio 2030 –hankkeella ei juuri tässä vaiheessa ole johdettavissa roolia korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiseen. Opiskelijavalintojen kehittämisen suhdetta Digivisioon voidaan arvioida uudelleen tarkemmin, kun Digivision jatkovaiheen suunnitelmat vuosille 2025-2030 ovat määritelty ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisen suunnitelmat pidemmälle aikavälille ovat tarkentuneet.

Tutustu esiselvityksen tiivistelmään: lataa materiaali.

Lue koko esiselvitys: lataa materiaali.

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hakanurmi

satu.hakanurmi@csc.fi