Blogi

KouKe-verkosto systematisoi vertaisoppimista – pedagoginen osaaminen karttuu artikkelilukupiirissä tai yhteisillä lounailla

KouKe-verkosto on korkeakoulupedagogiikan kouluttajien ja kehittäjien verkosto, jonka tavoitteena on jakaa korkeakoulupedagogiikkaan liittyvää tietoa, tutkimuksia, käytäntöjä ja kokemuksia. Verkoston tuella kouluttajien ja kehittäjien osaaminen korkeakoulupedagogisista kysymyksistä karttuu ja mikä tärkeintä, jäsenet saavat verkostosta tärkeää vertaistukea työlleen. Verkostossa kokeillaan ja testataan aktiivisesti erilaisia vertaisoppimisen malleja.

Verkosto kehittää korkeakoulujen omaa pedagogista toimintaa monenlaisen yhteistyön avulla. Verkosto koordinoi myös valtakunnallisia ja vuosittaisia Pedaforum-korkeakoulupedagogiikan päiviä sekä tekee ulkoista vaikuttamistyötä korkeakoulupedagogiikan edistämiseksi koko Suomessa. Tällä hetkellä verkostossa on jäsenenä yhdestä kolmeen yhteyshenkilöä 35 eri korkeakoulusta – ja mukaan ovat tervetulleita kaikki korkeakoulut.

Verkoston jäsenet työskentelevät ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja antavat monenlaista korkeakoulupedagogista tukea omissa yhteisöissään. Verkoston koordinaattoreina toimivat Hanna Alaniska Oulun ammattikorkeakoulusta ja Merja Maikkola Oulun yliopistosta.

Kollegoilta kysytään neuvoja ajankohtaisiin kysymyksiin

Verkosto luo mahdollisuuden kouluttajien ja kehittäjien osaamisen kartuttamiseen korkeakoulupedagogisten kysymysten saralla. Keväällä verkoston jäsenille tehty kysely osoittaa, että verkosto auttaa saamaan tietoa muun muassa digipedagogiikkaa koskevista ajankohtaista asioista. Jäsenet saavat verkostosta tärkeää vertaistukea ja tietoa siitä, kuinka monet muutkin kohtaavat samanlaisia haasteita ja kehittämiskohteita omassa työssään. Verkoston avulla jäsenet ovat saaneet laajat kontaktit eri korkeakouluihin – ja pystyvät luontevasti kysymään kollegoiltaan neuvoja ja näkemyksiä ajankohtaisiin kysymyksiinsä.

Verkoston osaamisen kehittämiseksi on parhaillaan meneillään Kokko-hanke, jonka tavoitteena on muun muassa systematisoida verkostossa tapahtuvaa vertaisoppimista. Hankkeen ansiosta vertaisoppiminen on ollut poikkeuksellisen aktiivista, ja perinteisten kokousten lisäksi vuosien 2022 ja 2023 aikana on testattu erilaisia vertaisoppimisen malleja.

Pitkäkestoisista vertaisoppimisen malleista on kokeiltu esimerkiksi konsulttiryhmätyöskentelyä, cross-expertise-mentorointia, open space -seminaareja ja artikkelilukupiiriä. Lyhytkestoisia vertaisoppimisen kohtaamisia ovat puolestaan olleet vertaislounaat ja pikatreffit. Keväällä 2023 KouKe-verkoston jäsenet kohtasivat internaattimuotoisilla vertaisoppimisen päivillä, jotka koettiin erittäin hyväksi tavaksi oppia. Päivien aikana ideoimme KouKe-verkoston kokouksiin hyvien käytäntöjen tuokiot, joissa verkoston jäsenet kertovat vuorotellen oman korkeakoulunsa hyvistä käytänteistä.

Vertaisoppimista on tapahtunut syksyllä 2022 ja keväällä 2023 myös pienemmässä joukossa, jossa halukkaat verkoston jäsenet ovat tunnistaneet opettajien tulevaisuuden osaamistarpeita. Näitä tuloksia korkeakoulut voivat hyödyntää omien koulutusten toteuttamisessa.

Koko korkeakoulu hyötyy uusista toimintamalleista

Edellä kuvatut menetelmät ovat kartuttaneet verkostolaisten osaamista korkeakoulupedagogiikasta. Vertaisoppiminen mahdollistaa sen, että oppiminen kohdentuu juuri niihin ajankohtaisiin kysymyksiin, joista kaivataan lisää tietoa ja ideoita. Viime vuosina verkoston jäsenet ovat luonnollisesti jakaneet digitaalisiin menetelmiin ja hybridikoulutuksen toteuttamiseen liittyviä käytäntöjä ja keskustelleet niistä.

Kohtaamisissa kouluttajien ja kehittäjien tietämys kasvaa ja siten oman työn tekeminen helpottuu.  Kouluttajien ja kehittäjien kohdalla toimintamallit myös monistuvat – kun he saavat menetelmistä kokemuksia, he voivat toteuttaa samanlaisia tilaisuuksia myös oman korkeakoulunsa opettajille. Esimerkiksi hiljattain testattu open space -malli sai paljon positiivista palautetta, ja useat kouluttajat ja kehittäjät aikoivatkin hyödyntää menetelmää omassa korkeakoulussaan.

KouKe-verkostolle rakennetaan syksyllä 2023 pysyvä vertaisoppimisen rakenne, jossa hyödynnetään Kokko-hankkeen kokemuksia. Tavoitteena on varmistaa, että verkosto on tulevaisuudessakin hyödyllinen ja antoisa kaikille mukana oleville.

Kokko-hankkeen ja KouKe-verkoston verkkosivuihin voit tutustua osoitteessa kopeyhteiso.fi.

Lehtori Hanna Alaniska
Oulun ammattikorkeakoulu

hanna.alaniska@oamk.fi

Yliopisto-opettaja Merja Maikkola
Oulun yliopisto

merja.maikkola@oulu.fi

Koulutussuunnittelija Hanna Spets
Oulun ammattikorkeakoulu
hanna.spets@oamk.fi