Uutinen

Kaikki korkeakoulut ovat allekirjoittaneet Digivisio 2030 -osallistumissopimuksen

Digivisio 2030 -hanke on yksi vuosikymmenen merkittävimmistä koulutusalan digitalisaatiohankkeista Suomessa. Sen tavoitteena on turvata joustavan oppimisen mahdollisuudet oppijoille, ja toisaalta parantaa suomalaisten korkeakoulujen kilpailukykyä globaalisti, kuitenkin säilyttäen korkeakoulujen autonomian ja mahdollisuuden vahvaan profiloitumiseen.

Kaikki Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet Digivisio 2030 -työhön ja allekirjoittaneet osallistumissopimuksen.

On ainutkertaista, että kaikki Suomen korkeakoulut ovat sitoutuneet yhteiseen pitkäaikaiseen visioon ja muutoshankkeeseen. Se, että kaikki ovat nyt allekirjoittaneet osallistumissopimuksen, on hieno merkkipaalu matkalla kohti yhteistä Digivisiota”, iloitsee Digivisio 2030 –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Aalto-yliopiston rehtori Ilkka Niemelä.

Valmisteluvaiheessa kaikki korkeakoulut sitoutuivat aiesopimuksen kautta Digivisioon ja hankesuunnitteluun. Digivisio 2030 -osallistumissopimus on jatkoa aiesopimukselle ja sillä sovitaan hankkeen hallintomallista ja toteuttamisesta. Lisäksi osallistumissopimuksessa sovitaan yhteisistä keskeisistä periaatteista, joilla varmistetaan hankkeen toteuttaminen läpinäkyvästi ja joustavasti siten, että hankkeelle on mahdollista hakea ja saada rahoitusta eri lähteistä. Osallistumissopimus mahdollistaa myös korkeakoulujen asiantuntijoiden osallistumisen hankkeen toteuttamiseen.

Hankkeen ensimmäiseksi rahoitukseksi on Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt 20 miljoonan euron erityisavustuksen. Erityisavustuksen lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittamassa korkeakoulujen strategiarahoituksesta 17,8 miljoonan euron rahoituksen hankkeelle vuosille 2021–2024.

Lisätietoja:

Digivisio 2030 hankejohtaja Hanna Nordlund, hanna.nordlund@csc.fi