Blogi

Kehittämistyön konkari osallistuu innoissaan korkeakoulutuksen digiloikkaan: esittelyssä Kati Koivu Tampereen yliopistosta

Digivisio on merkittävä askel kohti oppimisen tulevaisuutta: jatkossa jokainen voi suorittaa itseään kiinnostavia opintoja yli korkeakoulurajojen. Jotta tämä onnistuu, Digivisiossa kehitetään korkeakoulujen johdolla uutta digipalvelua, joka tuo korkeakoulujen avoimen jatkuvan oppimisen opintotarjonnan helposti kaikkien saataville. Tätä kehitystyötä tehdään korkeakouluista tulevien asiantuntijoiden kanssa myös osatoteuttajatyönä.

Yksi osatoteuttajista on Tampereen yliopistossa työskentelevä Kati Koivu, joka toimii puolet työajastaan Digivisio-hankkeessa pilottitoiminnan asiantuntijana. Digivision pilottiverkostoon kuuluu 21 korkeakoulua, jotka hahmottelevat yhdessä uudenlaisia ratkaisuja.

– Tässä hankkeessa pilottitoiminta tarkoittaa erityisesti yhteiskehittämistä, jossa Digivision palveluita suunnitellaan oppijoille ja korkeakouluille. Pilotoinnissa työstetään ja arvioidaan erilaisia suunnitelmia ja varhaisen vaiheen ideoita sekä testataan lähes valmiiden ratkaisujen toimivuutta, Koivu kertoo.

Työtä koulutuksen digitalisaation eteen jo lähes 30 vuotta

Koivu kuvailee itseään yliopistomaailman tietotyöläiseksi, jota kiinnostavat ihmiset, oppiminen ja koulutuksen rooli hyvinvoinnin edistäjänä. Vuodesta 1996 lähtien hän on toiminut Tampereen yliopistolla erilaisissa hallinto-, suunnittelu-, ohjaus- ja projektitehtävissä.

– Pitkän linjan yliopistolaisena uraani on läpileikannut kiinnostus digitalisaation vaikutuksista oppimiseen ja koulutuksen kehittämiseen. Olen seurannut informaatioteknologian, verkko-oppimisen ja digipedagogiikan kehityskulkuja kohta kolmen vuosikymmenen ajan, Koivu kertoo.

Hän on ollut uransa alusta lähtien mukana koulutuksen digitalisaatiossa. Ensimmäisenä työtehtävänään vuonna 1996 hän oli mukana suunnittelemassa digitaalista perehdytysmateriaalia Nokian työntekijöille ja pian sen jälkeen kehittämässä kaikille avointa tietotekniikan perusteiden verkko-oppimateriaalia.

– Tuorein hyppy syvään päähän oli toimiminen projektipäällikkönä Sisu-opintotietojärjestelmän kehittämis- ja käyttöönottoprojektissa Tampereen yliopistossa. Kyseessä oli iso uudistus, jossa suunniteltiin uusia yhteisiä toimintamalleja ja linjauksia, jotka ovat vaikuttaneet koko korkeakouluyhteisöön.

Osatoteuttajana pääsee rakentamaan oppimisen tulevaisuutta

Digivision hanketoimiston kolmihenkinen pilottitiimi, jossa Koivu on mukana, toimii linkkinä korkeakoulujen ja hankkeen kehitystyön välillä. Kehittämistä ja suunnittelua tekevät useat eri asiantuntijoista koostuvat ryhmät, ja aiheet vaihtelevat pedagogisesta laatutyöstä teknisiin integraatioihin. Työn tulokset tuodaan korkeakoulujen työstettäviksi pilottiverkoston tapaamisissa.

–  Pilottitiimin yhtenä tehtävänä on varmistaa, että näistä irrallisiksikin koetuista palasista muodostuisi vähitellen selkeä kokonaiskuva siitä, mitä olemme yhdessä tavoittelemassa, Koivu kuvailee.

Hänen mukaansa Digivision toteuttamiseen osallistuminen tuntui luontevalta jatkolta Sisu-projektin jälkeen. Sisun käyttöönotossa Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen korkeakoulun käytännöt yhtenäistyivät, ja opiskelijat saivat käyttöönsä laajan ja monitieteisen opintotarjonnan. Digivisiossa ollaan samanlaisten asioiden äärellä – sekä korkeakoulut että oppijat hyötyvät, kun kaikki opinnot kootaan yhdelle tarjottimelle.

Pilottitoiminnan asiantuntijana hän iloitsee siitä, että hän pääsee seuraamaan digipedagogisten ratkaisujen teknistä käyttöönottoa ja yhteistä määrittely- ja linjaustyötä.

– Minusta on hyvin motivoivaa olla mukana tekemässä tätä isoa korkeakoulutuksen digiloikkaa. Pilottitoiminnassa pääsen seuraamaan hanketta aitiopaikalta ja vaikuttamaankin sen eri osa-alueisiin, Koivu kiteyttää.

Haluatko mukaan Digivisio-työhön?

Oppimisen tulevaisuutta edistämään etsitään jatkuvasti uusia osatoteuttajia hankkeen eri toimintoihin. Lisätietoja osatoteuttajamallista ja käynnissä olevista hauista löydät Digivision Eduuni wikistä (vaatii kirjautumisen). Mikäli olet kiinnostunut työskentelystä osatoteuttajana, olethan yhteydessä oman korkeakoulusi Digivisio-hankkeen yhteyshenkilöön.