Uutinen

Korkeakoulujen tuleva digipalvelu on nimeltään Opin.fi

Suomalaiset korkeakoulut ovat kehittäneet uutta digipalvelua osana Digivisio 2030 -hanketta. Työnimellä “jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotin” kulkenut digipalvelu on saanut nyt nimekseen Opin.fi. Nimi on käytössä 12.12.2023 alkaen. Palvelusta puhutaan samalla nimellä myös ruotsiksi ja englanniksi. Palvelun julkaisu ajoittuu vuodelle 2025.

Opin.fi tulee kokoamaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjonnan

Digivisio 2030 -hankkeen keskiössä on jatkuva oppija. Opin.fi tulee yhdistämään suomalaisten korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa kaikkien oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti, yhteen paikkaan.

Laajempien koulutuskokonaisuuksien rinnalla palvelu kokoaa yhteen myös muita oppimissisältöjä, kuten seminaareja, avoimia luentoja ja podcasteja. Yhteen palveluun koottu tieto tulee helpottamaan oppijan omaan elämäntilanteeseen ja tarpeeseen sopivien sisältöjen löytämistä.

Opin.fi:tä on kehitetty ja rakennettu noin kahden vuoden ajan. Tänä aikana palvelua on yhteiskehitetty ja pilotoitu yhdessä korkeakoulujen kanssa. Tavoite on, että Opin.fi on jatkuvien oppijoiden käytössä vuoden 2025 aikana. Aikataulu täsmentyy lähempänä palvelun julkaisua.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Lisätietoja

digivisio@csc.fi