Nyhet

Den framtida digitala tjänsten för högskolor heter Opin.fi

De finländska högskolorna har utvecklat en ny digital tjänst som en del av projektet Digivisio 2030. Den digitala tjänsten, som har kallats ”brickan för kontinuerligt och flexibelt lärande”, har nu bytt namn till Opin.fi. Namnet kommer att användas fr.o.m. den 12 december 2023. Tjänsten har samma namn även på svenska och engelska. Lanseringen av tjänsten sker år 2025.

Opin.fi sammanför högskolornas utbud av kontinuerligt lärande

I Digivisio 2030 är den kontinuerligt lärande människan i fokus. Opin.fi kommer att sammanföra de finländska högskolornas utbud av kontinuerligt lärande på ett ställe så att utbudet är lättillgängligt för alla.

Vid sidan av de bredare utbildningshelheterna omfattar tjänsten även annat utbildningsinnehåll, såsom seminarier, öppna föreläsningar och poddar. Den information som samlas i en enda tjänst gör det lättare för den lärande att hitta det innehåll som är lämpligt hens livssituation och behov.

Opin.fi har byggts och utvecklats i ungefär två år. Under den här perioden har tjänsten samutvecklats och testats med högskolor. Målet är att Opin.fi ska vara tillgänglig under år 2025. Tidtabellen preciseras närmare lanseringen av tjänsten.

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

Mera information

digivisio@csc.fi